Metoda rozvoje Přímého vnímání informací z okolí

Tato metoda umožňuje probudit vlastní vnitřní informační centrum, díky jehož probuzení je člověk schopen přijímat informace ze svého okolí bez použití základních pěti smyslů.

 

K čemu to potřebujeme?
  Celý život se snažíme neustálé správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě přicházejících k němu zvenčí informaci. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek dodá opravdu věrohodné informace. Informace, které potřebujeme, nám dodává našich 5 smyslů (zrak, čích, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovatelé mezí našim mozkem a okolním světem. Ovšem, tyto naše orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, to znamená, že mohou dodávat chybné informace. Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informaci od 5 smyslů může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům.
  Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních následků.

Právě napřímo přicházející informace jsou vždy přesné a správné, protože je vnímáme bez zkreslení, jelikož přichází bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem bude přijímat pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého zájemce.

Děti, ještě nemají tolik psychologických bloků, jako dospělí, proto je aktivace Centra přímého vnímání u nich jednodušší.

Umožníme-li svým dětem aktivaci Centra přímého vnímání, investujeme do jejich budoucnosti.


Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti:
  Člověk si bude více jistý.
  Bude vědět co má dělat a jak postupovat v té nebo jiné životní situaci.
  Bude přesně vědět jakou obchodní smlouvu má podepsat a jakou odmítnout.
  Bude přesně vědět koho si má vybrat za obchodního partnera a koho pro rodinný svazek.
  Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti.
  Přímé informační vnímání dává člověku možnost vědět o probíhajících ve světě událostech vně závislosti na vzdálenosti, překážkách a dokonce i času.

Většina z nás stále používá jen pět známých smyslů, jejichž činnost umocňuje pomůckami. Běžnou pomůckou na výlety je dalekohled, který je i pěkným dárkem.

 

 

Prezentace dovednosti:

Marek Komissarov

 

(zdroj: https://www.blahodarovani.cz)