Alexander Graham Bill

16.03.2012 17:31

Soustřeďte všechny své myšlenky na bezprostřední úkol.

Sluneční paprsky nezapálí, pokud nejsou soustředěny do jednoho bodu.