O mně

Jmenuji se Věra Ovečková a vítám vás na svých stránkách.

Před více než dvaceti lety jsem byla spokojenou učitelkou, která napsala svoji první knihu pro děti - Grafomotoriku, jež v té době byla na trhu novinkou a jednou z prvních toho druhu.. Ale život mě od dětí posunul. Začala jsem podnikat v oboru, který mě dlouhou dobu přitahoval - v interiérovém designu. Myslela jsem si, že je to pro mě "konečná", práce pro mě byla zábavou a já byla opět spokojená.  Život byl jiného názoru. Postavil mi do cesty zdravotní problém - rakovinu. Období léčení jsem pojala jako období sebepoznání a nemoc jako vztyčený ukazováček: "něco děláš špatně". A já hledala, co není v pořádku. Vrátila jsem se ke zdravé výživě, nastudovala mnoho o této nemoci a do mého života vstoupila potřeba se o zkušenosti podělit s ostatními. Napsala jsem brožuru Ještě chci žít.

A žiji. Naplno. Jsou za mnou další čtyři vázané knihy, které odráží mou cestu poznání. Jsem první v naší zemi, kdo otevřel Bukvicu a poznávání původního našeho písma, kdo odhalil, jak jsou slova mocná a co se za nimi skrývá, tedy sílu slova. Jsem tu první, kdo se propracovává k původním významům slov, slabik hlásek, kdo odhaluje moc jména nad člověkem a mnoho dalšího.

Přednáším, píšu. Ale co hlavně - celá moje cesta mi vrátila chuť žít a těšit se z každého dne. Vrátila mi úsměv. 

K životu patří i smrt. A moje cesta mi ukázala i tuto stranu života a umožnila mi smíření se a pochopení. A co navíc, vím, kam odejít po smrti a vyvázat se ze zajetí karmy a reinkarnace.

Malamut v Krkonoších

 

Všechno souvisí se vším,

vše je ve všem

a vše v našem životě má smysl.

Záleží jen na naší cestě životem.

na úhlu pohledu.

Jsem velmi vděčná za pochopení, poznání, procítětí i předávání dál.

 

Můj příběh - zdraví je moc.