Průvodce lidských duší

Svět se mění. 
 
Se změnou přichází tlak. 
 
Tlak roste, Mávnutí rukou odsouvá řešení - "to přežijem, přežili jsme horší, ať mám klid a vyhnu se konfliktu".
 
Tlak roste dál, přichází nové situace, a ty je již nutné řešit. 
 
Skončil čas mávnutí rukou.
 
 
Pokládáte si otázky typu:
 
Tlak vnějších okolností je silný, kudy dál? Co dělat? Kudy z toho ven? Jak vše pochopit a uchopit?
 
Bojím se, cítím strach, málo si věřím. Jak se přestat bát a počít si věřit?
 
Oni mi nerozumí, oni to nevidí, oni mě neslyší, patřím vůbec mezi ně? Jak v klidu přijmout odlišné názory a ponechat si své?
 
Co se to jenom děje? Jak se vyrovnat s děním v našem okolí?
 
 
Jak najít v sobě sílu, o níž se dá bez váhání opřít?
 
Jak si otevřít vidění a vědění?
 
Jak se podívat sobě do očí a stát rovně?
 
 
Na všechny tyto otázky, emoce, bolesti a strachy je odpovědí cesta poznání sebe. Cesta pochopení. Pochopení rozdílu mezi emocí a citem. Pochopení působení vnějšího a vnitřního.Pochopení fungování programů. Jak zrušit ty, jež mi vadí i škodí a naopak přijmou ty, které si přeji..
 
Je mnoho cest a směrů, jimiž lze poznat sebe. Co člověk, to přístup.
 
Nyní je čas, vydat se tou svou a změnit bolest a strach ve veselí a hojnost. 
 
 
Provedu Vás Vaší životní cestou k pochopení toho, co se Vám děje a proč se to děje.
 
Byla jsem nazvána průvodkyní lidských duší, přidejte se a rozšiřte řady těch, kteří už ví a vědění žijí. Žijí i dnes - ve světě zmatku a podprahového programování - žijí i dnes svůj život ve své síle a svými myšlenkami budují svůj svět. 
 
Svůj svět, šťastný, hojný, rovný a čistý.
 
Svět odlišný od programovaného.
 
 
 
Moje hodnota: 500 - 2000 Kč / 1 hod. 
 
Vaše cena: dobrovolaná
 
Obojí v rámci roviny dávám - dostáváš.
 
 
Domluvte si osobní rozhovor či on-line setkání, možný je i telefonický hovor.
 
Volejte na tel. č. 733 587 795 nebo pište na e-mail: vera.oveckova@gmail.com