Alfa Romeo - znak

03.08.2012 22:15

Alfa RomeoLogo Alfy Romeo mě zaujalo už dříve. Hledala jsem informace, které by mě vedly po jeho původu. Had (drak) rodící člověka ... nikoli požírající, jak jsem zde uváděla původně.

 

Celkem zajímavá historie původu znaku, která je shrnutím i mých poznatků byla na jedné diskusi: https://www.squadramoravia.com/diskuze/viewtopic.php?f=20&t=1531

 

Zde je její znění:

"Logo Alfy je kulatý disk, který je předělen vertikálně na dvě poloviny a obkroužen modrým kruhem. V roce 1910, kdy začala firma samostatnou činnost byl do modrého kruhu umístěn nápis ALFA Miláno a ozdobné uzly ve tvaru osmičky. V obou polokruzích se objevily prvky z erbu Milána a LOMBARDIE. V levém červený kříž v bílem poli(Kříž svatého Jiřího), v pravém zelený korunovaný had na jasně modrém pozadí, požírající Saracéna.

Kříž symbolizoval bohatýrský čin milánského rytíře Giovannie da Rho, během prvních křížových výprav v 11.století. byl první, kdo se dostal na hradby Jeruzaléma a vzepjal zde křesťanský kříž.

Had byl symbolem z erbu Ottone Viscontieho, příslušníkem velkého rodu Viscontiu, vládnoucích Milánu v době renesance. Legenda mu připisuje k válečným zásluhám překonání v soboji nevěřicího, na jehož štítě viděl hada, požírajicího člověka. Ottone přijal tento obraz na svůj erb, který byl následně přijat do městského erbu, symbolizující sílu a moc Milána.

Druhá legenda tvrdí, že se v roce 1002 arcibiskup Arnulf II vydal na cestu ve jménu Císařem do o  Konstantinopole a vzal sebou na památku obřího hada z bronzu, symbol štěstí. A když se o 94 let později 9 tisíc Milánců vypravilo na cestu do Svaté země, , arcibiskup Arnulf III jim dal na cestu erb zobrazující modrého hada na bílem pozadí. Když se křižáci vraceli s vítězstvím zpět do vlasti, domalovali si do Erbu červeného Saracéna, vloženého do úst hada.

Toto je historie do roku 1915, poté jsou změny spojené s úspěchy ALFY Romeo."

 

Tento znak mi nápadně připomíná zobrazení reptiliánů a jejich plány s lidmi, což je podrobněji v mých překladech a jiných článcích. Pokud by někdo z Vás znal nebo objevil související rozšiřující informace, prosím napište mi je, já je zveřejním. 

Mou představu potvrdil David Icke ve svých přednáškách ve 2. dílu Lev již nedřímá, kterou doporučuji shlédnout:

https://www.youtube.com/watch?v=SWqccrYX7WI&feature=related

Nejenom tento druhý díl, ale všechny čtyři.

Zde jsou obrázky z této přednášky o vývoji, významu a původu znaku.

Alfa Romeo Alfa Romeo

Dnes (6.10.2020) mi přišly informace od jednoho z vás - čtenářů, díky za ně.

Cituji: "Ve znaku Alfa Romeo není had požírající člověka, nýbrž drak rodící dítě.

Heslem rodu Visconti je "Viperos mores non violabo " nebudu porušovat zvyky draka."
 
Na doplnění vkládám odkaz na historii rodu Viscontinů na Wikipedii i s jejich znakem, pod nímž je upozornění, že had (dral) postavu rodí, nikoli polyká.