Alfa Romeo - znak

03.08.2012 22:15

Alfa RomeoLogo Alfy Romeo mě zaujalo už dříve. Hledala jsem informace, které by mě vedly po jeho původu. Had požírající člověka ...

 

Celkem zajímavá historie původu znaku, která je shrnutím i mých poznatků byla na jedné diskusi: https://www.squadramoravia.com/diskuze/viewtopic.php?f=20&t=1531

 

Zde je její znění:

"Logo Alfy je kulatý disk, který je předělen vertikálně na dvě poloviny a obkroužen modrým kruhem. V roce 1910, kdy začala firma samostatnou činnost byl do modrého kruhu umístěn nápis ALFA Miláno a ozdobné uzly ve tvaru osmičky. V obou polokruzích se objevily prvky z erbu Milána a LOMBARDIE. V levém červený kříž v bílem poli(Kříž svatého Jiřího), v pravém zelený korunovaný had na jasně modrém pozadí, požírající Saracéna.

Kříž symbolizoval bohatýrský čin milánského rytíře Giovannie da Rho, během prvních křížových výprav v 11.století. byl první, kdo se dostal na hradby Jeruzaléma a vzepjal zde křesťanský kříž.

Had byl symbolem z erbu Ottone Viscontieho, příslušníkem velkého rodu Viscontiu, vládnoucích Milánu v době renesance. Legenda mu připisuje k válečným zásluhám překonání v soboji nevěřicího, na jehož štítě viděl hada, požírajicího člověka. Ottone přijal tento obraz na svůj erb, který byl následně přijat do městského erbu, symbolizující sílu a moc Milána.

Druhá legenda tvrdí, že se v roce 1002 arcibiskup Arnulf II vydal na cestu ve jménu Císařem do o  Konstantinopole a vzal sebou na památku obřího hada z bronzu, symbol štěstí. A když se o 94 let později 9 tisíc Milánců vypravilo na cestu do Svaté země, , arcibiskup Arnulf III jim dal na cestu erb zobrazující modrého hada na bílem pozadí. Když se křižáci vraceli s vítězstvím zpět do vlasti, domalovali si do Erbu červeného Saracéna, vloženého do úst hada.

Toto je historie do roku 1915, poté jsou změny spojené s úspěchy ALFY Romeo."

 

Tento znak mi nápadně připomíná zobrazení reptiliánů a jejich plány s lidmi, což je podrobněji v mých překladech a jiných článcích. Pokud by někdo z Vás znal nebo objevil související rozšiřující informace, prosím napište mi je, já je zveřejním. Jsme obklopeni nepřátelskými symboly a ještě jsme na ně hrdí.

Mou představu potvrdil David Icke ve svých přednáškách ve 2. dílu Lev již nedřímá, kterou doporučuji shlédnout:

https://www.youtube.com/watch?v=SWqccrYX7WI&feature=related

Nejenom tento druhý díl, ale všechny čtyři.

Zde jsou obrázky z této přednášky o vývoji, významu a původu znaku.

Alfa Romeo Alfa Romeo