Andělé, démoni a Vánoce

06.12.2012 18:06

Nastal čas předvánoční, čas zimního slunovratu.

 

Vždy to bylo pro mě jedno z nejkrásnějších období roku. Zdobila jsem byt, který voněl po pečení cukroví. Sedávali jsme společně u svíčky, zdobili perníčky a povídali a povídali. Jak se Štědrý den blížil, začínala jsem být nervózní, jestli všechno stihneme. Ale i to k Vánocům jaksi patřilo. Andílci z oken shlíželi na to všechno dění, tradiční Betlém nesměl chybět i přesto, že jsme nebyli nikdy věřící. Prostě jen tradice předávaná z rodičů na děti.

 

Jako dítě jsem prožívala krásné Vánoce a vždy jsem se snažila je stejně krásné vytvořit svým dětem. Zřejmě se podařilo.

ALE!!!

Opět se kolem nás hemží andílci i andělé, prostě okřídlené bytosti, od kterých očekáváme ochranu ať jsme nebo nejsme věřící.

Ti, kdo k ochraně vzývají satana, ďábla nebo lidově čerta, jsou zvrhlí a v našich očích temní.

 

Nezdá se Vám divné, že v současné době vrcholících temných hrubých energií, které se nás snaží udržet dole, ve strachu a ovládají všechny mocenské posty, média, průmysl atd., že tedy v této době mají zelenou všemožné esoterické směry, které se odvolávají na andílky, anděly a archanděly? Můžeme se dočíst i o mnohých poselstvích archandělů, které jsou nádherné pozitivní a láskyplné. Je to opravdu tak? A myslíte si, že temná strana by této osvětě nechala volný průchod jen tak, bez omezení? Vždyť by to šlo proti ní samé? Podíváme-li se na to jenom z hlediska zdravého rozumu, musela by všechny tyto projevy potírat. NEBO kontrolovat a usměrňovat. Usměrňovat tak, aby si lidé mysleli, že jdou „proti temnotě“, a tudíž sami šířili tento směr v dobré víře, že pomáhají osvětě.

 

A tak lidé šíří, aniž by prohlédli záludnost. Různých informačních kanálů a směrů osvěty je hodně. Ve všech ale hrají důležitou roli andělé.

Zopakujme si tedy něco o původu tohoto slova, jak už jsem psala v jiném článku.

Leg byla vícerozměrná bytost Světla. Otočíme-li pořadí písmen, vznikne nám slovo gel. Což je vícerozměrná bytost Temna. Přidáme-li neurčitý člen an, máme slovo angel = anděl. Tedy slovo, které vládne světu, k němuž se mnozí odvolávají, prosí o pomoc a ochranu. Prosí tu správnou stranu?

 

Podívejme se ještě na další aspekt.

El byl bůh Saturnu. Saturn je spojen s rohatým římským bohem Saturnem, od něhož byly odvozené i Saturnálie. Od jména El byl odvozen Elohim, což je Jehova nebo-li Demiurg nebo-li Satan. Ten se vyskytuje už ve starém Egyptě jako Set.

 

Podíváme-li se na slovo anděl = angel z tohoto úhlu pohledu, vypadá takto: an-g-el

Všechna jména archandělů končí na –el: Gabriel, Michael atd. Náhoda?

A tito archandělé nám v různých channelinzích předávají úžasně pozitivní zprávy. Proč? Všem lidem, kteří jsou na dně a nedokáží tento ohromný klam prohlédnout, dávají naději. Naději na lepší a krásnější budoucnost. Všude, kam se podíváme, se to hemží anděly a andílky v různých velikostech. Tak vede Satan v převleku andělském lidi ke stejnému cíli, jak kdyby následovali přímo jeho. Jen ti, kteří ho následují přímo, tak činí vědomě. Ti kteří jdou za anděly, tak činí nevědomě.

 

Ozdobíte i vy letos anděly svůj byt a okna? Já určitě ne.

Ale vánoční zvyky dodržovat budeme, protože ty přetrvaly díky předávání z rodičů na děti opravdu tisíce let. Jsou to pohanské zvyky spojené s Přírodou, které ani celé křesťanství nedokázalo vymýtit. Co k nim patří? Zejména celodenní očistný půst, u něhož všichni členové rodiny „brblou“, ale dodržují. Čekají, zda-li se jim při setmění ukáže pro štěstí zlaté prasátko. Rozsvícení svíce se soumrakem, krájení jablíček, louskání ořechů, krájení vánočky, kterou má mít každý člen rodiny svoji a vlastnoručně upletenou. Od toho, jak se povede, se odvíjí věštba na nadcházející rok. Zapečená mince do vánočního štrúdlu, toho kdo ji u štědrovečerní večeře nalezne, se bude v nadcházejícím roce držet bohatství. Zapálením svíček čtyř barev – bílé, červené, modré a zelené – a jejich postupným dohoříváním věštíme pro následující rok míru štěstí, lásky, peněz a zdraví. O magické půlnoci pouštíme lodičky ze skořápek ořechů, které si každý nechá od štědrovečerní večeře a na úplný závěr odléváme olovo. Samozřejmě, že i pejskové a kačenky dostanou dobroty navíc.

 

Letošní Vánoce budou pro mne vědomým návratem k Zemi a k Přírodě. Jako jsem svou rodinu naučila milovat Vánoce s veškerou jejich symbolikou, tak teď jim předám ještě i to, že mají jiný než křesťanský smysl. Starou slovanskou pohanskou tradici lásky a úcty k Přírodě, Zemi i Slunci a jejich darům.

 

No a na závěr se podívejte na člověka, který je podle křesťanů nejvyšším symbolem duchovnosti.

Papež

My už víme, že jeho víra není naší vírou. Víme, že jeho cesta, není naší cestou. Jeho tvář vyjadřuje jeho směr. Jen andělé a archandělé se schovávají za krásný zevnějšek a krásné channelingy. Nedejte se zmást a vždy používejte zdravý selský rozum.

 

 

 

Zdroj:

www.vedy.sk

https://www.facebook.com/worldwidefreedom1 - zdroj obrázku