Atlantida

04.03.2012 00:49

Erupce na Slunci

 

Viděla jsem velkou sluneční erupci. Po ní se mi ukázalo zářivé světlo ve tvaru šroubovice zakončené hlavičkou. Toto světlo směřovalo šroubovicí k Zemi. Nechápala jsem, co to znamená. Ptala jsem se tedy  duchovních bytostí. Znovu jsem viděla velký výron na Slunci a hned po tom se mi ukázala planeta Země – Atlantský oceán ohraničený Amerikou na jedné a Afrikou na druhé straně. Následoval velmi rychlý sled obrázků. Z moře vystoupila pevnina, která se začala zvětšovat, až se spojila s Amerikou a Afrikou. Vše zmizelo.

 

Uvědomila jsem si a velmi silně procítila, že Země vystupující z moře je Atlantida a světlo – šroubovice - je vyšší DNA, související s atlantským dědictvím, které k nám s nadcházejícími změnami přichází. A nejen s ním. Atlanťané  byli Slované a Slované jsou velmi starobylým národem, který na planetu Zem přinesl veškeré vědění o Zemi, Vesmíru a člověku. Toto vědění – Moudrost Předků – považuji za nezbytné zprostředkovat. A právě ve chvíli, kdy jsem se k tomuto kroku rozhodla, přišlo ke mně poselství, které bylo velmi důležité pro mě osobně.

 

Dodatek k článku 8.3.2012:

Velkou erupci na Slunci máme právě za sebou. Slunce svojí energií pomáhá planetě Gaii na jejím energetickém vzestupu, což může být provázeno změnami, které ucítíme. Oddejte se přílivu těchto nových energií, které ve vás budou aktivovat vyšší DNA. Ničeho se nebojte.  Vše, co přijde, přijímejte s láskou, vírou a oddaností.