Blbý(í)

01.09.2021 19:58

Blbý(í)

 

Slovo blbý – blbec je odvozeno od slova balabán – ten, jehož snadno oklamou, ošálí, obalamutí, ošidí, zviklají, podvedou a navedou ke škodění a nakonec je všem na posměch za svojí naivitu. Někdo uvádí, že původ slova je tatarský.

 

Souvisí s dalšími odvozenými slovy:

bal – zabalit, obalit, zakrýt a skrýt

val – posun b →v – val jako ohrada, hradba, z toho jsou další odvozená slova

bábel – bludiště, zmatek

blábol, blábolit – matoucí, až zmatená řeč beze smyslu

babylon – zmatek

babylonit – mást a zmást, - je slovem zapomenutým

blaho – balah – bláhoví – ti, kteří věří klamu, šalbě

blaženost – blažení – šťastní ve svém bez-vědění, naivitě, slepé víře

bláto – balaato – balí, halí, zahaluje

blata – odvozeno od bláta, nejenže zahalují, ty i pohlcují

blána – balaana – halí, kryje a schovává bránu, vchod, průchod. Prostup

Ba-al – bůh zla, v maď. zlo; něco, co je třeba skrýt

Ba – v Egyptě je ve významu astrálního těla, které zakrývá Vědomí

balzám – zakrytí, skrytí, uchování, léčení léčkou

bal’banlašské nářečí – znamená vysoký, hustý mrak (též zahalení, zakrytí oblohy)

ve starosl. балии (balii) lékař

балованиѥ (balovanije) léčení, lék

бальство (baljstvo) lék, léčení

- u všech slov je něco skrýváno, baleno, haleno a převraceno, stejně jak ve slově léč je skryta past, lest, léčka, tlučka (zabití)

 

Jaký je závěr?

 

Podle mne má slovo blbý – blbec označit naivního, důvěřivého, někdy zmateného, nebo primitivního člověka, který věří všemu, co mu kdo řekne. V dětském kolektivu někdy byl za otloukánka.

 

Pokud neznělé „l“ zaměníme za znělé „r“ dostaneme slovo podobné – baraba.

Baraba znamená původně dělník tunelář, později otrhanec, ničema a zločinec.

Odvozená barabizna označuje dodnes rozbitý, zchátralý dům.

Další odvozeninou je barák, což původně znamenalo kasárna. Barákem se též označovaly obytné domy v lágrech. Souhrnně tedy ubytovny lidí bez osobní svobody a volnosti pod cizím velením. Až později se slovo začalo používat obecněji, leč stále je z něj cítit původní význam.

 

Zajímavostí je, že v jakutštině je stejné slovo бараак (barák) se stejným významem.

 

Související video