Bruce Lee

02.11.2012 22:29

Porážka je stav mysli;

nikdo není poražen,

dokud porážku nepřijme

jako skutečnost.