Chalíl Džibrán

27.04.2012 11:27

Avšak to, co je ve vás věčné, je si vědomo věčnosti života a ví, že včerejšek je jen vzpomínkou dneška a zítřek je snem dneška.