Chorá společnost 2

26.11.2021 08:08

Chorá společnost

Oč je můj život méně cennější než život druhého, když přednostně mám chránit druhého a ne sebe?

 

To dělají sluhové a otroci, jejichž životy jsou postavené jako nicotné. Padni jak padni, hlavně že pán žije.

 

Kdo je sluha a otrok, bude chránit přednostně druhé.

 

Kdo je člověkem, cělistvým člověkem, bude zaštiťovat sebe. Neb jeho cělis (zdraví), jeho spokojenost je na prvním místě.

 

Pod vlajkou solidarity a falešného sobectví je využito soucítění lidí.

 

Cítíte se sebou? Cítíte, jak někteří přestávají cítit? Jak se jako v hypnóze podrobují diktátu, aniž by si toho byli vědomi. A dávají všanc svoje děti. Berou jim děti. To už tady bylo. Berou jim děti a oni jen přihlíží, nebo je ještě popostrčí.

 

Chraňme a zaštiťujme si každý svoji cělis, svoje zdraví tak, jak sami uznáme. Braňme možnost volby. Přijímejme rozdílnost, jinakost, a to ve všech směrech, i v přístupu k sobě.

 

Pokud se rozhodne někdo zemřít, má právo jej někdo zachraňovat?

 

Kdo si osobuje právo rozhodovat o každém z nás? Rozhodovat o životě a smrti, o kvalitě života a způsobu smrti?

 

Slabí jedinci se cítí v davu hřímajícím „upalte čarodějnice“ silnými a důležitými, neb jsou ve skrytu vidět, chráněni energií davu.

 

Ale co když jít s davem znamená skončit jinde, než bylo cílem?

 

Davem lze manipulovat.

 

V davu je síla.

 

Dav dáví – sebe i druhé.

 

Dav slouží.

 

Dav slouží vůdci.

 

Dav slouží diktátorovi.

 

Dav hřímá – upalte čarodějnice.

 

 

Jdete sami za sebe nebo s davem?

 

Přemýšlíte o dění nebo vás strhává proud?

 

Vyčkáváte, kam se přidat, skryti pod rouškou …. skryti sobě?

 

Chlácholíc se, že by nám přeci nemohli lhát ….

 

 

Chorý bezpáteřní národ má chorou bezpáteřní vládu.

 

Až se člověk, našinec, rozhodne zcělit, přestane se litovat, bát a stane rovně, stane rovně jeden vedle druhého, společně a sami za sebe, ni v davu, ale v síle, počne další doba a na světě bude lépe.

 

 

Myslíte, že svítá?

 

Na prahu jaké doby jsme?

 

Rozhodne to „někdo“ za nás? (O nás bez nás.)

 

Rozhodneme to my, našinci?

 

 

Sou tu ti, kteří zaštiťují naše práva: PROLIBERTATE

Sou tu ti, kteří nás informují: Zdravé fórum

Sou tu ti, kteří nás spojují: Zlatý špendlík

Mojí oblastí je vedení k sobě, k rovnosti, k sebevědomí a čití.

 

 

Pokračování příště