Chorá společnost 3

27.11.2021 11:27

Jsme na rozcestí a zároveň na prahu.

Kam vykročíme?

Kam vykročíme sami za sebe?

Kam vykročí společnost?

 

Chorá společnostMožnosti, jež se otvírají přede mnou jsou dvě hlavní. Cesta citu a cesta bezcitu.

 

První je cestou člověka v jeho nádheře, nad her=hel (nad peklem), tedy v citu.

Cestou návratu k cítění, vnímání sebe jako součásti všeho. Všeho živého. Všeho, co cítí a vnímá – čijá a čujá. Ale i všeho bez citu. Cestou, na níž člověk vnímá rozdílnost a jinakost, ale zároveň rovinu. V pestrosti je rovina. Čím více druhů a rozdílností spojených v celek, tím stabilnější rovina – rovnováha je nastolena. V takovém společenství jsou všichni stejně důležití. Vymizí-li jeden, naruší rovnováhu. Proto je důležitý každý druh společenství stejně. Bez povyšování a ponižování. V rovnováze druhů a počtu jedinců. Naše Terra – natera – nature – příroda si uměla vždy poradit a rovnováhu udržet. A člověk šel stejným směrem. Až jej zlákalo něco, něco, co vedlo k odpojení. Co vedlo k uzavření v čase. Co žijeme dnes.

 

Dnes jsme na rozcestí a zároveň na prahu.

 

Počne-li člověk rozumět slovům, neb se u něj otevře mluva beze slov, pocítí veškerenstvo v sobě a počne smýšlet jinak.

Bez upřednostňování blízkých a upozadňování ostatních.

 

Tehdy člověk vystoupí s časové smyčky a vykročí …. vrátí se do bodu, kdy do ní vstoupil, aby se movitý pročitky posunul ke svému původním směřování.

 

 

Druhá je cestou bez citu, cestou strojů a umělé inteligence. Cestou kyborgů, robotů a dálkového ovládání všech a všeho. Cesta čísel, výpočtů a předpokladů, jež tvoří „noty“ pro další smyčku a další vývoj. Kolikátého už opakování času? Je cestou vydělování a vzdalování se od sebe. Cestou bolestí a ztrát, nalézání a zapomnění. Cesta zdánlivě jasná, cesta pohodlnosti, poslušnosti, strachu. Ale i odvahy těch, kteří budou, vydá-li se člověk tímto směrem, budou znovu a opět ukazovat cestu probouzení, pochopení. Neb tyto noty může ovlivnit jen člověčina, reakce vymykající se výpočtům, předpokladům a notám. Cestu ven může ukázat jen cělij člověk. Jednou se to povede. Jednou se to povede ….

 

 

Bude to už v tomto čase?

 

 

 

Sou tu ti, kteří zaštiťují naše práva: PROLIBERTATE

Sou tu ti, kteří nás informují: Zdravé fórum

Sou tu ti, kteří nás spojují: Zlatý špendlík

Mojí oblastí je vedení k sobě, k rovnosti, k sebevědomí a čití.

 

 

 

 

Sou tu ti, kteří zaštiťují naše práva: PROLIBERTATE

Sou tu ti, kteří nás informují: Zdravé fórum

Sou tu ti, kteří nás spojují: Zlatý špendlík

Mojí oblastí je vedení k sobě, k rovnosti, k sebevědomí a čití.