Chov – voch

11.09.2021 19:47

 

Podumali jste někdy nad slovíčkem CHOV a jeho odvozeninami, jež se běžně používají?

 

Jdeme na to.

 

CHOV – chováme děti, zvířata i živočichy (a v tom je rozdíl – někdy příště)

 

VÝCHOVA vý – část celku

PŘEVÝCHOVA pře – přeměna

VYCHOVATEL tel – předává vize, vy – směr ven

CHOVATEL tel – předává vize

CHOVÁNÍ ní – snížení, ponížení

CHOVANEC nec – cíl, cena

SCHOVANKA (= CHOVANKA) s – spolu, dohromady, n(a) – naše, ka – skrytí

schovanka – řečeno dnešní řečí - je sirotek v pěstounské péči

 

CHOVAT

CHOVAT SE

POCHOVAT POCHOVÁVAT

ZACHOVAT ZACHOVÁVAT

UCHOVAT UCHOVÁVAT

DOCHOVAT DOCHOVÁVAT

SCHOVAT SCHOVÁVAT

PŘECHOVAT PŘECHOVÁVAT

PŘEVYCHOVAT PŘEVYCHOVÁVAT

 

přípona slovesa – at / ať / ati – znamená uskutečnění děje obsaženého v základu slova

 

CHOV-AT tedy znamená uskutečnění chovu

 

Chovatel chová, vychovatel vychovává. Vychovává chovance tak, aby se chovali podle daných předpisů k chovu, které vychovatelé zachovávají, uchovávají a přechovávají. Odmítne-li chovanec zachovat pravidla chovu, je odňat vychovateli a předán na převýchovu do výchovného zařízení. V průběhu chovu se hodnotí chování chovance a hodnocení se uchovává, schovává a přechovává do té doby, než chovance pochovají (v náručí i do hrobu).

 

Trochu nadsázky a hříčky se slovem chov. Věřím, že ji všichni vychovatelé vezmou s nadhledem, nikoli osobně, neb jsou-li dobrými vychovateli, jejich činění patří úcta.

 

Ještě ke slovu VOCH, jež je CHOV čteno zprava doleva.

 

VOCH-LOVAT - znamená pomlouvat, lidově drbat o někom

VOCHLOVÁNÍ - pomluva, pomlouvání

VOCHLOVAT SE – prát se

 

Z toho vyplývá, že ve slově CHOV máme zároveň VOCH, tedy zákulisní jednání či přímo boj na straně jedné - skryté a na té druhé snahu o zařazení vychovávaného do předem zvenku daných norem a pravidel bez respektu k osobnosti a člověku. To dle mne je ve slově. Někteří jdou již jinou cestou, označení slovem vychovatel překročili a věřím, že se brzy otevřou slova odpovídající, abychom mohli pojmenovat dění a věci výstižnějšími názvy, než je to možné dnes.