Délka života a životní úděl

23.09.2012 17:50

Záměrem Tvůrce – Roda je, aby náš život byl dlouhý a šťastný. K tomu jsme plně vybaveni.

 

Dělení buněkVe světě Javi máme fyzické tělo, které se stále obnovuje. Jako se jednobuněční živočichové dělí buněčným dělením a vznikají naprosto stejní noví živočichové – nové buňky, tak je to zařízeno i v našem těle. Buňky našeho těla se v určitých časových cyklech obměňují a vznikají nové. Již i vědci zjistili, že naše tělo je geneticky naprogramováno na plnohodnotný život minimálně do 150 let věku a výše. Potíž je v tom, že se sami ničíme. Špatně se stravujeme, pijeme, vyjadřujeme, myslíme a žijeme. Tím ničíme naši genetickou informaci a nové buňky, které se tvoří, jsou horší, než buňky předchozí. Stárneme. Jsme nemocní.

 

Náš přístup k životu ve světě Javi (světě zjeveném), se otiskuje v našich jemnohmotných tělech ve světě Navi (světě astrálním). A naopak. Naše emocionální, mentální a myšlenkové procesy jsou jeho nedílnou součástí. Náš život se nejdříve tvoří v našich myšlenkách a postojích. Potom se materializuje. Například nějakým špatným postojem zatvrzele zastávaným si vytvoříme nemoc. Nemocné buňky se jako matrice otisknou do jemnohmotných těl při další obměně  těchto buněk, se vytvoří buňky opět nemocné. Změnou postojů lze nastartovat zpětný ozdravný proces, kdy očistíme matrici v jemnohmotných tělech a zároveň přelíčíme nemocný orgán na fyzické úrovni. Při další obnově těchto buněk se nám vytvoří již buňky zdravé.

 

Důležitá informace je, že tento proces za vás nikdo neudělá ani ho ve vás nikdo nenastartuje. Máte ho plně ve své režii.

 

Postupným očištěním našich všech těl a roztočením energetických vírů se dokážeme napojit na naše Vědomí neboli Ducha, skrz kterého se tyto dva předchozí světy (Jav a Nav) spojují. Vědomí se nachází ve světě Pravi a řídí náš život, aby se ubíral správným směrem. Je napojeno na Svědomí (společné Vědomí lidí a Předků) a Vědomí Roda a díky tomu jedinci, kteří jsou schopni se napojit na své Vědomí, dokáží bez problémů plnit úkoly a poslání, kvůli nimž se inkarnovali na Zem.

 

Zajímavý pohled na život najdete i v audioknihách:

Kde koupit Čtyři dohody CD?
v e-shopech
od
(Zdroj: Heureka.cz)
Kde koupit Pátá dohoda CD?
v e-shopech
od
(Zdroj: Heureka.cz)

 

 

 

 

 

Védy nám říkají,

že v prvním Saturnově cyklu (29 pozemských let = 1 rok Saturnův) bychom si měli „odžít“ karmické zatížení, které jsme si přinesli na tento svět. Počínajíc čtvrtou desítku našeho života bychom již měli začít plnit úděl, kvůli němuž jsme sem přišli. Mnozí ale místo pochopení a splnění karmických závazků nabírají závazky další a tím zhoršují svoji situaci. Neplní svůj úděl, svoji povinnost, kvůli níž přišli na Zem, jejich myšlení je příliš materializováno, a tím se jejich život stává pro tuto chvíli zbytečným. Proto dnes umírá tolik lidí v průběhu druhého Saturnova cyklu.

 

Shrnuli jednoduše to, co jsem teď napsala: Máme geneticky naprogramovanou nesmrtelnost za předpokladu, že spojíme správný přístup k životu ve světě Javi (to je ve světě, v němž žije naše fyzické tělo), ve světě Navi (astrální svět) probudíme své spící schopnosti, díky nimž se spojíme se svým Vědomím – Duchem, který řídí naše těla a je přímo napojen na společné Vědomí Předků – Svědomí a Vědomí Roda. Vedení Ducha zajistí splnění pozemského úkolu, teprve potom můžeme opustit své fyzické tělo.

 

K tomu máme mnoho předurčení. Jedním z nich je i jméno. Jedno dostáváme při narození od svých fyzických rodičů a druhé při zasvěcení a přijetí víry Předků. Ve jméně je zapsán náš úděl, který je zapsán zároveň i v našich jemnohmotných tělech. Stejně tak jako i křižovatky na naší pozemské pouti. Čím vyspělejší osoba, tím větší svobodná vůle a zodpovědnost za rozhodnutí.

 

Od Vědomí jsme temnou stranou záměrně a cíleně odstřihávání, aby se z nás stali tupí ustrašení otroci slepě vykonávající práci a cizí vůli. O způsobech, jakými se to děje, Nyní zmíním jeden z nich, naše jména.

 

Jména nás předurčují ke splnění úkolu a programují nás pro tento úkol. A nejen to. Mají pro nás i daleko hlubší význam. Kolik opravdu slovanských jmen zůstalo v kalendáři a je nám dovoleno je používat? Kolik cizích jmen bylo do kalendáře postupně zavedeno? Kolik dětí z neznalosti svých rodičů je na celý život poznamenáno tím, že nesou cizí jména nejen z kalendáře, ale i po hercích seriálů a filmů? Náhoda? Ta neexistuje. Na ostatní otázky si jistě odpovíte sami. Situace je tak daleko, že ničíme sami sebe svojí nevědomostí.

 

Mám velkou radost z probouzení každého. Dnes se rodí děti, které budou hrát velmi důležitou roli v nadcházejících událostech. Proto dobře zvažte, jak je pojmenujete. Jestli jim dáte cizí jméno a tím ztížíte jejich životní úděl, nebo jim vyberete české, slovanské jméno, kterým mu pomůžete ve spojení s Předky a splnění jeho životního údělu.  

 

Co říci závěrem? Kvalitu a délku svého života máme ve svých rukou. Žijte tak, aby byl co nejkrásnější, prožitý v lásce a radosti. Žijte tak, abyste byli spokojeni sami se sebou, až se na jeho konci ohlédnete. Žijte tak, abyste splnili svá životní poslání a úděly.

 

O jménech a jejich původu a významech si můžete například něco přečíst zde: https://jmena.zex.cz/

 nebo zde https://sranda.kdecoje.cz/vyznam-jmena_pohlavi-m-pis-0.html.

Zde jsou všechna mužská a ženská slovanská jména a je jedno, které z nich svému děťátku vyberete: https://www.vedy.sk/sk/inglisticky_slovnik.php#mena