Díl 02 - Postscript místo spojení - Dávná historie lidstva

31.07.2012 20:47

Postscript místo spojení - Dávná historie lidstva

(volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)

 

V dávných časech, více než před 5 tisíci lety, existovala na naší planetě rozvinutá duchovně technologická lidská civilizace, jejíž pohled na svět byl založen na védické kultuře. Jedním z principů védické civilizace byla ochrana životního prostředí ve své původní podobě. Její špičková technologie ji neničila, ale Přírodu podporovala. Pyramidy i další megalitické stavby postavené lidmi na všech kontinentech, které jsou nalezené i pod zemí a pod vodou, jsou tichými svědky té doby.

 

V té době byla průměrná délka života několik set nebo dokonce několik tisíc let, toho dosáhli tím, že nejedli maso a jedli převážně tepelně nezpracovanou rostlinnou stravu.

 

Lidé vládli vysokými morálními kvalitami a za svého života dosahovali nejvyššího duchovního vývoje. Jedním z jeho projevů bylo odhalení mystických schopností. Tyto mystické schopnosti dnes nazývané jako nadbytečná kapacita jsou geneticky vlastní každé lidské bytosti, ale jsou k dispozici pouze osobám, které vedou morální život. V té době mohla většina lidí komunikovat telepaticky a mohla vidět auru ostatních lidí, stejně tak jako zvířat a rostlin. Kromě toho mohli lidé vidět energetické parazity a různé subjekty bez těla. Aura (biopole) – to je energetická záře, která obklopuje všechny živé bytosti. Fotografie této energie je možné pořídit ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli. Tyto fotografie dostaly název Kirlian a samotný jev – efekt Kirliana.

 

Na Zemi jsou také démonické technologicky vyspělé civilizace, které přišly na naši planetu před více než 20 000 lety. Jejich zástupci žijí v budovách postavených na dně oceánů a ve městech nacházejících se hluboko pod zemí.

 

Na vrcholu jejich hierarchie jsou drakonopoidní a humanoidní reptiliáni. Tyto dvě skupiny kontrolují „šedé“ cizince, kteří za ně dělají špinavou práci. Většina „šedých“ cizinců, kteří vedou destruktivní činnosti na Zemi, jsou bioroboty vytvořenými klonováním.

 

Reptiliáni se zdají být svou genetickou povahou démony. Když se poprvé setkali tváří v tvář s lidmi v naší galaxii, bylo jimi lidské tělo vybráno jako jejich hlavní zdroj potravy. Jsou to lidojedové a zachází s lidmi jako se zvířaty, které jsou odeslány na porážku. V průběhu mnoha miliónů let vedou vojny proti lidstvu ne jenom žijícímu na Zemi, ale i na ostatních planetách v naší galaxii.

 

Po příjezdu na Zemi rozpoutali s lidmi, mezi nimiž provokovali, sérii planetárně – kosmických válek (z nichž některé jsou popsány v Mahabharata a Ramayana) s cílem zotročení lidstva a plné kontroly nad zdroji planety. Na rozdíl od starověkých lidí, kteří žili v harmonii s Přírodou, oni zničili vše živé, čeho se dotkli, a vyčerpali zdroje těch planet, kterých se zmocnili.

 

Mnohé z těchto válek se skončily ne v jejich prospěch. Nicméně použitím rozličných sofistikovaných metod dosáhli v důsledku požadovaného výsledku. Tímto výsledkem se stala rozsáhlá umělá planetární katastrofa, ke které došlo zhruba před 13 tisíci lety. Způsobila obrovskou vlnu tsunami ( známou jako potopu světa), která zničila téměř celou vysoce technologickou infrastrukturu planety. To vedlo v době kamenné k rychlému poklesu rozdrobené populace, která přežila. I když i po tom ještě zůstaly nebo byly obnoveny ostrůvky starobylé kultury a vysoce technologické civilizace. Jedním z těch ostrůvků byla egyptská civilizace, která vznikla až po povodni, a kde prvními faraóny, kteří ji založili, byli běloši. Ale uběhlo několik tisíc let, zhruba před 5000 lety začalo období Kali-Yuga, které se začíná naplňovat, kdy mysl lidí ještě nedosáhla vysoké úrovně rozvoje. Toto období je spojováno s odchodem naší Sluneční soustavy od středu vesmíru.

 

Bílí lidé, představitelé Slovansko – Árijských Rodů, kteří dosáhli vysoké duchovní úrovně a kteří měli kosmické technologie, dlouhý čas zadržovali agresi démonů a pokračují v konfrontaci s nimi až do dnešních dnů. Ale cizí démonické síly shromáždili všechna svoje vojska ze všech jimi kontrolovaných hvězdných systémů,  mnohonásobnou početní převahou a v mnoha planetárních kosmických bitvách, v nichž měli obrovské ztráty, se jim v důsledku podařilo zničit většinu odporu.  Ochránci planety, kteří přežili, šli do úkrytů v podzemních městech, aby i nadále měli vliv na klíčové události. To jim dalo možnost dlouhodobě podporovat Slovansko – Árijské národy v boji proti cizím vetřelcům.

 

V důsledku staletí bojů, navzdory obrovským ztrátám, se společným úsilím nejlepších představitelů Rodů Bílé Rasy  povedlo do dnešního dne zachránit starobylé védické znalosti, slovanskou kulturu i genofond slovansko-árijských národů.

 

V tu dobu, kdy vysoce technologická opozice byla rozbita, reptiliáni zahájili svůj program na pozemní okupaci planety. Plnili každou položku svého plánu, které jsou relativně v souladu s univerzálním kosmickým právem, který spočívá v imunitě svobodné vůle inteligentní civilizace a všech cítících bytostí. Jinými slovy – je to zákon svobody vůle rozumné bytosti nebo právo svobodné volby. Proto oni manipulují s národy, rozdělují je a staví proti sobě, aby udělali všechnu práci k převzetí kontroly nad planetou prostřednictvím rukou lidí samotných.

 

Aby nás připravili o status rozumných bytostí, naučili reptiliáni lidi jíst maso.

 

Když člověk nerespektuje tvoření Jednoho Stvořitele a bere život druhým živým bytostem nebo financuje ty, kteří zabíjejí místo něho, za účelem, aby naplnil svůj žaludek těly zvířat, tehdy člověk ztrácí podporu Boha a sám se může stát potravou pro reptiliány – lidojedy. Vždyť pokud si člověk necení života zvířat, vytvořených Stvořitelem, proč by si démoni měli vážit jeho života.

 

Proto přechod k vegetariánství, a potom na syrové potraviny se jeví zásadním krokem pro každého člověka na cestě duchovní a mravní dokonalosti.

 

V první fázi okupace planety byly s pomocí genetického inženýrství vytvořeny modifikované hybridní bytosti, které prý byly podobné lidem, ale měli cizí reptiliánskou genetiku a démonickou povahu energie. Díky své formální podobě s lidmi, infiltrovali do říše Sumerské a později Babylónské. Pronikli mezi vládnoucí vrstvu, chopili se moci a organizovali bezpočet válek a katastrof, při tom rozdělili a postavili proti sobě mnoho národů. Když rozvrátili jeden stát, přešli na druhý, kde vykonávali stejný scénář.

 

V těch zemích, kde tajně převzali moc v každém směru, bylo lehké řídit lidi. Ničili starodávné znalosti, domorodou kulturu a starali se o nevědomost.

 

Podle toho v každém národě zničili většinu chytrých a silných představitelů, žreců, volchovů, vědoucích žen (v čase inkvizice), celitelů i léčitelů, těch nositelů starobylých znalostí i Védické kultury. Kromě toho, na okupovaných územích vypálili starověké knihovny a od populace byly násilím staženy rukopisy.

Zbavují lidí zdroje starobylé moudrosti a vnášejí od dětství  falešné hodnoty přes židovsko – křesťanské a jiná Babylonská náboženství, která také vytvořili. Tato náboženství vrostla takovým způsobem přes mnohá pokolení lidí (celé generace), že vytvořila lidi s mentalitou otroka.

 

Ve druhé etapě - před několika tisíci lety – některé síly vytvořily kolem planety energetické pole vycházející z Měsíce, které zablokovalo naše vyšší znalosti a mnohé genetické schopnosti člověka. Lidé ztratili schopnost komunikovat telepaticky, což vedlo k rozdělení a rozdílům. Ale hlavní k čemu to vedlo je ztráta schopnosti člověka vidět auru kolem živých tvorů, včetně energetického těla beztělesných reptiliánských subjektů, co jim umožnilo svobodně spravovat smíšené rodiny, a také organizovat lidské oběti, během nichž oběti vypouští velké množství životní energie.  

 

Takovýmto  způsobem v průběhu mnoha staletí tyto hybridní rodiny pod vedením cizáků zachvátili a převzali celou planetu. A nyní, aby ji udrželi a dovedli své plány do konce, zůstalo jim udělat poslední rozhodující krok …