Díl 03 - Kali Yuga

02.08.2012 21:23

Kali Yuga

(volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)

 

Náš Vesmír prochází časový cyklus, skládající se ze čtyř částí, které se nazývají v sanskrtu yuga. Jsou velmi podobné čtyřem ročním obdobím. A stejně tak jako se mění roční období, mění se množství sluneční energie a trvání světového dne, tak i v každé yuge se mění vědomí lidí, kteří jsou ve větší či menší míře schopni vnímat duchovní život.

 

V souladu s kvalitou tohoto vnímání se mění délka lidského života, jeho duševní zdraví a zásady, podle kterých člověk žije.

 

Tyto periody a jejich vliv jsou spojeny s tím, nakolik se naše galaxie a sluneční soustava přibližuje nebo vzdaluje od centra Vesmíru, který je středem duchovní síly pro všechny živé bytosti. My například, žijeme v poslední části cyklu, ve čtvrté periodě, která se nazývá Kali Yuga a je překládána jako čas nepokojů a nepřátelství, všeobecného chaosu a násilí. Duchovní vnímání lidí v této době je minimální, což má nepříznivý dopad na duševní stav společnosti. Lidé se chovají nejhanebnějším způsobem. Neuvědomují si smysl života, nechápou, proč žijí, a nevědí, že jsou odpovědní za své činy.

 

V tomto věku Kali, stejně jako v jiných obdobích, délka života lidí závisí na jejich myšlení. Když člověk žije v přírodě a vede zdravý a mravný způsob života, nejí maso a tepelně upravené potraviny, může žít po stovky let, jeho vzhled zůstane mladý, zachová si vzhled i sílu třiceti let. Lidské tělo není určeno zestárnout, protože v průběhu několika let se všechny buňky lidského těla obnovují, jsou nahrazeny novými. Příčinou stárnutí je, že lidé jsou v nevědomosti, ničí se a opotřebovávají své fyzické tělo.

 

Pojídání vařeného jídla vede k tomu, že se postupně poškozuje DNA v každé buňce a při výměně buněk se každá nová buňka stává horší než ta předchozí (tvoří se kopie z kopie a tím kvalita klesá pozn. překl.). Proto všechny nemoci a proces stárnutí je důsledkem naší nevědomosti a platbou za naši neznalost. Když člověk přejde na vegetariánství, a potom na jedení syrové stravy, jeho imunitní systém se obnoví a začne proces regenerace a lidské tělo se omladí.

 

Lidské vědomí má také přímý vliv na proces stárnutí.Čím je ve společnosti méně morálky, tím je méně lásky a soucitu. Proto čím méně žije člověk duchovním a spravedlivým životem, tím více stárne jeho fyzické tělo.

 

Současné období Kali Yugi se začalo před více než 5000 lety, v r. 3102 př.n.l. a má délku 432 000 let.

 

No ale i v Kali Yuge mohou být nevelké cykly Satya Yugy, z nich nejbližší nastupuje nejdéle v r.2012.

 

Každé velké i malé Yuge předchází perioda známá jako soumrak nebo přechod. Právě v tomto období my žijeme. Před svítáním vypadá noc vždy nejtemnější.

 

A většina z Kali Yugy – systém tmy na 10 000 roků postupuje místo malé Satya Yuge, systému Světla.

 

Po roce 2012 budou na zemském povrchu zcela odlišné vibrační podmínky, které jsou škodlivými pro zástupce Světové vlády.

Proto se chystají opustit podzemní města, ale ještě před tím zabijí 90% obyvatel této planety pro své mistry z cizích planet. Masové úmrtí lidí umožní démonickým bytostem shromáždit obrovskou sklizeň lidských duší, žijících v nevědomosti a nespravedlivém životě.