Díl 06 - Závěr

06.08.2012 19:17

Závěr

(volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)

 

V čase přiblížení Nibiru a neutronové hvězdy jejich silným gravitačním vlivem bude odstraněno energetické pole, vytvořeného reptiliány, které blokovalo naše vyšší duchovní znalosti i možnosti DNA člověka. Potom mnozí lidé postupně začnou vidět auru všech živých bytostí. Tato schopnost dovolí vidět energetické parazity a démonické bytosti, které kterými jsou přeplněna všechna místa uměle vytvořeného životního prostředí ve městech. Tito energetičtí parazité vysávají životní energii z těch lidí, kteří tráví svoje tělo alkoholem, tabákem, masem nebo vedou nemravný život. Uvolnění DNA umožní mravným lidem objevit v sobě mystické schopnosti. Ale to vše bude dostupné pouze těm, kteří mohou přežít umělé katastrofy, chaos, hladovění a rabování v období mezi lety 2012 – 2016.

 

Proto je povinností každého rozumného člověka včas se připravit na budoucí události  a včas vyvést svou rodinu z města na bezpečné místo, které se nachází v přírodě daleko od měst, silnic a železnic.

 

Do září roku 2012 je nutné se přemístit k trvalému pobytu ven z města, protože negativní účinky Nibiru a neutronové hvězdy na zemi by mohly začít koncem roku 2012. Do té doby také předpovídají silnější sluneční erupce, v jejichž důsledku mohou selhat všechny elektrické přístroje planety.

 

Proto byste neměli odkládat cestu do země (na místo), která se stane vaším rodinným sídlem, na poslední chvíli,  je nutné včas přivézt sem zásoby všeho, bez čeho se neobejdete pro úplně nezávislý způsob života a pěstování vlastního jídla. Když ve městech začne chaos po výpadku proudu, a vy budete v přírodě na vlastním pozemku daleko od měst, tam můžete v klidu přežít katastrofy, kde příroda je schopná udržet a obnovit sví síly. A jestli jste se připravili na nadcházející události a spojili jste se s podobně smýšlejícími lidmi, nemusíte se bát.

 

Jmenovitě takovým lidem, kteří se mohou vrátit k životu na rodových základech a bezpečně přejet na venkov, aby žili na své půdě  v plné soběstačnosti, budou muset obnovit Slovansko Védickou Kulturu po zničení měst a technokratické civilizace.