Díl 04 - Dni a noci Svaroga

04.08.2012 10:26

Dni a noci Svaroga

(volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)

 

Jsou tam i kratší období, které ovlivňují růst i pokles duchovně – morálních kvalit člověka, které jsou známé ve Slovanské kultuře jako Dni a Noci Svaroga. To souvisí s tím, že se naše sluneční soustava točí kolem spirálních ramen galaxie, nekonečně spadá, pak stoupá po stranách disku naší Galaxie a tedy jejích pólů.

 (obr. Viz orig. web)

 

Doba jednoho kruhového obratu naší Sluneční soustavy po kraji rukávu Galaxie naši Předci nazvali Dni Svaroga, které trvají přibližně 26 000 let.

(obr. Viz orig. web)

 

Dni Svaroga jsou vnímány obdobně jako u pozemských dnů, tj. obrazné rozdělení daného období na Den Svaroga, Noc Svaroga, Jitro (Ráno) a Večer.

 

Náš Vesmír se skládá z mnoha miliónů galaxií, z nichž každá má ve svém jádru kvasar – zdroj, prostřednictvím kterého se Tvůrce Vesmíru (Ra-M-Cha) projeví a ozáří Životadárným Světlem všechny hvězdné systémy galaxie.

 

 Představíme-li si rotaci naší Sluneční soustavy v průřezu rukávu galaxie, ukáže se, že když se vrací ze strany centra galaxie, nachází se blíž ke středu (zdroji) „ Prvotního živého Světla“. Tato pozice Sluneční soustavy vytváří optimální podmínky pro zlepšení člověka, což se projeví v jeho duchovních a morálních vlastnostech.

(obr. Viz orig. web)

 

Tato období se nazývají Dnem Svaroga. Ale když se Sluneční soustava nachází v oblasti nejvzdálenější od centra galaxie, obdrží mnohem méně Světla, příčina toho je, že veškerá hmotnost materiálu rukávu blokuje jeho Střed (Zdroj), při tom částečně zadržuje a prosévá (to Světlo - pozn. překl.). Čas průchodu přes podobné prostorové zóny, v nichž je nedostatek  „ Prvotního živého Světla“ (Duchovní síly Stvořitele)  (Ra-M-Cha pozn. překl.), naši Předci nazvali Nocí Svaroga. Tato perioda je charakteristická oslabením duchovních a morálních hodnot člověka, a také posílením jeho nízkých vlastností.

 

Podle starodávné Slovanské tradice se Noc Svaroga, v níž my žijeme, začala v r. 988 př.n.l. a končí v r. 2012 podle současného kalendáře, to znamená, že naše Sluneční soustava vychází z „temné zóny“ a postupně začíná přijímat stále více duchovní energie Tvůrce. Nastupuje Jitro Svaroga. Ale s východem z této zóny lidstvo dostává více Duchovní síly, a proces kontroly nad lidmi se stává mnohem obtížnějším.

 

A není divu, že tato doba oslabení duchovních kvalit lidí přitahuje pozornost Temných sil, které dostávají vynikající možnost ovlivňovat jednotlivé členy společností a jejich prostřednictvím ovlivňovat veškerý chod na Zemi. Pouze lidé, kteří prošli počátečními stadii duchovního vývoje, jsou náchylní k podobnému procesu.

 

Proto jenom návrat k životu na rodových základech naučí vnímat a chápat  Přírodu a stát se její součástí, člověk znovu získá možnost vyvíjet se, tj. pokračovat na Své Cestě Duchovního Vývoje.

 

A díky oživení dávných slovanských tradic a vytváření manželských svazků, už i v naší době se stane možné ne jenom porodit, ale i správně vychovat zdravé a šťastné potomky.