Dr. T. Lobsang Rampa

09.11.2012 07:47

"Někteří velice chudí lidé mívají určitou hrdost, Lobsangu, a velmi je mrzí, když na zaplacení nemají peníze. Vždycky je přiměj k tomu, aby si mysleli, že přece jen platí." Usmíval se, když vysvětloval (láma Mingjur Tundrup): "Řekl jsem jim, že zaplatit musí. To je potěšilo, neboť se domnívali, že ve svém nejlepším oblečení ve mně zanechají dojem, že to jsou lidé mající peníze. Jak už jsem řekl, jediný způsob, jak mohou zaplatit, je ve vzájemné laskavosti. Umožni muži a ženě zachovat si hrdost a důstojnost, Lobsangu, a udělají všechno, o co je požádáš!"

Jeskyně Předků