Energetická mřížka Země

28.02.2012 22:18

Co je v malém, to je ve velkém, co je ve velkém, to se děje v malém. Všechno je propojeno a energie uzlových bodů Gaii se začínají aktivovat.

Energetická mřížka Země a Vesmíru, vztah mezi makro a mikro

 

Je k nim vysíláno ze Světelného mraku Světlo, které se cíleně do těchto bodů napojuje. Z nich začíná proudit energetickými drahami, které jsou zde vytvořené. Země se propojuje se světelnou mřížkou Galaxie a naopak prostřednictvím Země se prosvětlují další energetické systémy, které jsou na Zemi.

Napojení Světla na světelnu mřžku Země

Jako příklad dám člověka jako bytost. Díky prosvětlování Gaii se na toto Světlo může napojit i člověk a prosvětlit jím všechny orgány svého těla, které Světlo předají do jednotlivých buněk, jejich organel i jádra. Člověk tak pozdvihne svoji vibrační frekvenci a pomůže tak pozdvihnout vibrační frekvenci celé planety.

 

Dále jsem viděla vodu, jak do ní padá kapka, čeří hladinu a ta vytváří kruhy. Nerozuměla jsem tomu. Proto jsem se ptala, co to znamená. Uviděla jsem část našeho planetárního systému jakoby z nadhledu, z povzdálí (celý byl temně modrý), jak je zasahován vlnami Světla, které se šíří po celém našem planetárním systému. Při tom mi bylo sděleno, že končí doba temna a nastoluje se vláda Světla.

Rovnováha světelných energií na Zemi

Následovně jsem viděla sebe, jak sedím a medituji. Skrz čakry do mě vstupovalo Světlo a propojovalo se skrz mne se Zemí, kolem mne se šířil světle modrý oblak, který se začal šířit kolem planety. Vzápětí jsem viděla další lidi, kteří meditovali také, a i od nich se šířil tento oblak a propojoval se nad planetou Zemí a zároveň k planetě skrz tyto lidi proudil paprsek světla. Meditující byli poseti po celé planetě, aby paprsky Světla proudily na celou planetu rovnoměrně. Proud Světla je velmi silná energie o vysoké frekvenci, kterou by Zem měla přijímat rovnoměrně. I Světlo může Zemi uškodit, pokud by na ni dopadalo nerovnoměrně. Gaia je organismus a i tento organismus se musí na vyšší frekvenci vibrací povznést postupně stejnoměrně, aby její léčení mohlo být zdárně dokončeno.

 

Proto meditujte, pracujte pro Zemi, každý sám za sebe. Spojujte se pouze v meditacích nebo se scházejte k meditacím jen v malých skupinkách, aby energie zůstala v rovnováze. O to nás žádá Gaia.