Energie Země a Vesmíru

18.02.2012 22:35

Jak jste se mohli dočíst v článku „Co je zdraví“, naše tělo je v harmonii, je-li rovnováha na úrovni fyzické, duševní i duchovní.

Rovnováhu lze nastolit pouze tehdy, když budou všechny tyto úrovně těla čisté a bude jimi volně proudit jak energie naše, tak energie Země a energie Vesmíru. Pročišťovat musíme tedy na všech třech úrovních.

 

Úroveň fyzická

Abychom pročistili naše tělo na úrovni fyzické, je důležitá správná skladba stravy, která by měla obsahovat dostatek syrové zeleniny, ovoce a vlákniny, jež na sebe váže nečistoty ve střevech a odvádí je pryč. Zároveň je důležitý dostatečný příjem tekutin - pitný režim – nejlépe pití čisté vody, a to i tehdy, když nemáme žízeň. Voda je potřeba na pročištění a na hydrataci organismu. Naše tělo se skládá zhruba ze 70% z vody. Pokud vodu tělu nedodáváme, strádá, buňky se scvrkávají a zanáší odpadními látkami. Je proto důležité správně a dostatečně pít. Vodu vylučujeme nejen močí, ale i potem a plícemi – vydechujeme vodní páru, a tím se naše fyzické tělo čistí dalšími dvěma směry.

Dnes platí, že příjem převyšuje výdej. Jíme hodně a špatně, potraviny způsobující kyselost převyšují ty, které se chovají zásadotvorně. Tělo využije jen asi 15% energie z potravin a zbytek odchází nebo se usazuje v těle. Z toho ještě část potřebujeme na trávení. Pijeme limonády, slazené a barvené nápoje, konzervované minerálky. Naše těla stále otravujeme a zapomínáme na čištění.

Naši předci to měli dobře zařízeno. Po obdobích hostin přicházela období půstu. Těla měla možnost se vyčistit. Dnes na to zapomínáme a vlastně na úrovni fyzické přepych způsobuje vážné problémy.

Držte se 3 pravidel:

A – výdej by měl převyšovat příjem - nebudou se ukládat zplodiny látkové výměny

                B – dostatečný příjem čisté vody (nikoliv z pet-lahví) - pro dostatečnou hydrataci buněk a jejich čištění

                C – zařazovat období půstu nebo alespoň období s menším příjmem potravy, pokud možno syrové zeleniny, ovoce a šťáv

 

Úroveň duševní

Do této úrovně patří všechny naše strachy, obavy, stresy, starosti, zlosti, závislosti, které na úrovni fyzické způsobují okyselení organismu a jsou příčinou vzniku nemocí (známý příklad - člověk, který je často nervózní, stažený, stále se o něco strachuje, časem onemocní vředovou chorobou). Působí dále uzávěry, tzv. bloky pro průchod vyšších energií.

Harmonizace těla

Našimi těly vedou energetické dráhy známé jako meridiány, které spojují jednotlivé orgány našeho těla a přivádí k nim energii.

Pokud se tyto meridiány zablokují, energie nemůže proudit a orgány, které spojují, onemocní. V těle máme i čakry, což jsou energetická a informační centra. Čakra v překladu znamená kolo. Čakry jsou vlastně energetické víry, jimiž proudí všechny energie v našem těle, jak naše vlastní, jiných lidí, Země i Vesmíru, energie proudí do těla i z těla ven, může být tedy i odčerpána. Pokud svým chováním vytvoříme na těchto energetických vírech bloky, energie tudy nemůže volně protékat a my se cítíme oslabeni, můžeme i onemocnět. Navíc díky blokům ztrácíme možnost energetické komunikace se svým duchovním tělem, Bohem, Vesmírem.

Držte se 3 pravidel:

A - nenechte se ovládnout žádnou negativní emocí

B - staňte se pozorovateli svého života a situace řešte z odstupu a bez emocí

C - pročišťujte energetická centra i dráhy vhodným cvičením a dýcháním

 

Úroveň duchovní

Skrz toto tělo komunikujeme se Zemí, s Bohem i s Vesmírem. Tato úroveň funguje na daleko jemnějších frekvencích než hmota, v níž žijeme. Naším úkolem je pročistit předcházející dvě úrovně natolik, aby začaly komunikovat s úrovní třetí, duchovní, která energeticky těla propojí a nastolí rovnováhu.

Obrázek, který vidíte výše, znázorňuje jako ukázku proudící energie při mé dnešní meditaci. Stoupající vír je energií Země a sestupující energetický proud je energií Vesmírnou. Vír energie Země tvoří svěží zelená, která je symbolem růstu, naděje a optimismu, spolu se žlutou barvou vycházejícího slunce, jež zvyšuje energii buněk. Z vesmíru sestupuje modrostříbrný energetický proud,  který svojí modří vnáší mír do duše, a doprovodná stříbrná ukazuje na spojení s duchovními bytostmi. Tyto bytosti mi dnes předaly informaci, kterou zprostředkuji v dalším článku.