Harmonie

18.08.2021 13:40
HAR znamená v praslovanštině - harac, zkráceně harc boj, válku, ničení. Z toho je slovo harcieř - harant jako voják, bojovník, ničitel (posun hlásky "c" na "t"). Harant v přeneseném slova smyslu je zlobivé dítě, které je ve stálém pohybu. Vojáci se stále přemísťovali z místa na místo, proto se slovo harc - harcovat - harcování zažilo jako časté putování, přemísťování, někdy i útočení. Další odvozené slovo je hra - hara jako soupeření, soutěžení, příprava na boj, válku. Odvozené jméno je Harác, z něhož vznikly další tvary jako Horác - Horácius, Haráč, posunem hlásky "c" na "k" Horák, zdrobněním Horáček (malý voják, spíše bylo používáno v posměšném významu).

Ve slovech je -har- většinou použito ve významu těžký, ostrý apod. Je to již přenesený význam. 

V sanskrtu je HARA bůh Šiva, ničitel

 

Oproti tomu dříve byla hláska H s nádechem CH, která patří například do slova harašit, což znamená šramotit, chrastit, šelestit a je boji a válce vzdálená. Dnes tyto "přídechy" k hláskám vymizely, a tudíž se významy některých slov hůře určují. Tím mnohé zmizelo a bylo zapomenuto nebo se vykládá jinak. 

 

MON - mo - ma - život dávající, M - MA  v prasl. znamená maljáz, což je štěp, roub, přirovnání je k matce dávající nový život stejně, jako maljáz - dává život roubované větvičce. má nejčastěji význam na - na povrchu, tedy roub na mateřské větvi, dítě na (v) matce.

 

IE zhmotnění, z informace se tvoří život, vzniká hmota, tělo, sestup informace do hmoty, přimknutí se ke hmotě, IE informace - in - informace, myšlenka, for - do, ma - materie, hmota, ce - cíl jest.

 

HARMONIE = zničení, rozrušení, života vznikajícího, sestupujícího z jiných rovin do hmoty

 

HARMONY = zničení, rozrušení života našeho, neb NY v praslovanštině i staroslovanštině znamenalo nás