Harmonizační sestava energií Země a Vesmíru

23.02.2012 10:18

Harmonizace  energií Země a Vesmíru

Toto cvičení můžeme provádět téměř kdekoli, když budeme cítit potřebu vyrovnat naše energie. Vesmírná energie působí lehce, s ní se vznášíme v oblacích, pozvedá nás, naopak energie Země nás ukotvuje tady a teď v našem prostředí, ve kterém žijeme. Obě energie jsou stejně důležité pro náš život a nesmírně důležité je mít je vyrovnané, harmonizované. Někteří lidé se „více vznáší v oblacích“ – u nich převažuje energie Vesmíru a potřebují zapustit kořeny do země a ukotvit se v ní, o jiných se říká, že jsou to „zemití lidé“, u nich naopak jsou kořeny velmi hluboko, ale přijímají málo energie Vesmíru. Je nutné pracovat s oběma proudy energií, naučit se je cítit a postupně vyrovnat jejich působení na nás a v nás.

 

Cvičení se skládá ze dvou částí: napojení na energii Země a napojení na energii Vesmíru.

 

Energie Země

Harmonizace těla

Uvolněně se postavíme s mírně rozkročenýma nohama (ideální naboso v přírodě), pokud můžeme, zujme se alespoň z bot a bačkor, které většinou nohy stísňují. Zavřeme oči a představíme si, jak nám z chodidel do země prorůstají kořeny, které nás pevně drží na místě.

V duchu požádáme Zemi o její energii a představujeme si, jak energie začíná proudit skrz kořeny do našich chodidel jako životodárná míza.

Jak energie stoupá výš skrz chodidla do nohou a stále výš, začíná kolem nás vytvářet energetický vír. Pomalu rozpažujeme ruce, prociťujeme si, jak nám tento vír ruce nadlehčuje a zvedá, až do úplného upažení. V této poloze setrváme několik dechů, při nichž se energii úplně oddáme.

Potom začneme ruce pomalu připažovat, energii vracíme zpět do Země a děkujeme v duchu Zemi za její dar. Jakmile se energie vrátí zpět Zemi a necítíme ji již ani ve svých kořenech, procítíme její působení v našem těle. Virtuální kořeny necháme stále v zemi.

 

Energie Vesmíru

Harmonizace těla

Poté, co jsme procítíli energii Země obrátíme svoji mysl k Vesmíru. S nádechem pomalu zvedneme ruce a sepneme je nad hlavou dlaněmi k sobě. Vytvoříme „anténku“, napojení na vesmírnou energii. V duchu požádáme Vesmír o jeho energii a představujeme si, jak se energie dotýká nejdříve konečků prstů a od nich se slévá po dlaních a hřbetu rukou níže.

Je to jako prýštící vodopád, který nás pročišťuje a dodává nám energii. V této chvíli pomalu oddálíme ruce dlaněmi k sobě, až vytvoří písmeno „V“, vytvoří kalich, který touto vířící energií naplníme a necháme ji rozšířit přes naši hlavu na hrudník.

Po chvíli ruce opět začneme přibližovat k sobě, energii vytlačujeme ven a vracíme s poděkováním Vesmíru.

Ruce na chvíli nad hlavou opět spojíme dlaněmi k sobě a odpojíme se od vesmírné energie.

Potom je pomalu připažíme. Přeneseme vědomí do země a odpojíme se od kořenů.

 

Ukončení cvičení

Podle našich možností můžeme buď chvíli zůstat v této poloze a procítit působení energií nebo si můžeme pomalu lehnout, a chvilku v poloze na zádech nechat doznít cvičení a procítit jeho působení.

 

Návrat do života nesmí být náhlý, ale po každém energetickém cvičení POMALÝ. Postupně napojme všechny smysly – oči, sluch, pomalými pohyby rozhýbeme tělo, protáhneme se, zívneme a teprve potom jsme připraveni opět normálně pracovat. Toto vrácení se do hmoty trvá chvilku, ale velmi důležité je vždy po každém cvičení provést.