Hermes Trismetist

28.09.2012 13:21

Co je uvnitř, to je i zevně,

a naopak ...