Intuice

13.04.2022 23:19
Přišlo od Vás, díky :)
 
Dar Intuice, co už chcete více?
Je v tom vše, snad pochopíte.
Není třeba bát se, krčit,
tento nástroj měl by stačit.
Je tím jasným světlem ze tmy,
co nesvede Vás do prázdnoty.
 
Po hojné cestě kráčet můžeš,
jen nezapomeň, ber jen tolik, kolik zmůžeš.
Hojnost  kluzká někdy může býti,
když naložíš si, tvé Ego začne sílit.
Proto neber si více než je třeba,
nenuť Ego, aby hledal Ďábla.
 
Ten ve Tmě schován čeká, pozoruje,
každou marnost ihned odsuzuje.
A pak Tě lapí do svých sítí,
ve kterých jen těžko žíti.
Mlátí s tebou, hlava nehlava
a vůbec to není žádná zábava.
 
Tak odhoď to vše, co nechceš nésti,
co Tě mate, do toho se nenech vplésti.
Do své vnitřní Tmy zrak napni, 
a řekni ĎASU - sklapni.
Podívej se na vše Láskou  SOUROUDOUCE,
ať na cestě Tě vede INTUICE.