Jak šel čas ....

09.04.2022 22:10

 Jak šel čas....

 

Ohlédnutí,

člověka hledět nutí.

 

Člověk přichází,

žije a odchází.

 

Něco přináší,

jiné odnáší.

Nůši naši.

 

Deset let zpět,

co počal můj web.

 

Deset let zpět,

můj starý člověk zgeb

a jiný je tu hned.

 

Vše se mění, vše se točí,

kulím na to svoje oči.

 

Čas je hmotou, hmota časem,

kdo tu pase, či je spasen?

 

Realita i elita,

všechno kolem jenom lítá.

 

Lítá jako lítá saň,

zaplatila pro nás daň.

 

Daň bolesti i neřesti,

cestu zpět si teď klestí.

 

Líto stejně jako kruto,

vážíme teď nett brutto.

 

Kořeny ven

a rovnou do kamen.

Kvílí jako větrnice,

nebo bába klekánice.

 

Žádná milost, žádná lítost,

drva je přeci dost!

 

Člověk prost vědění,

jen plení a plení.

 

Oheň pálí slunce hřeje,

dosud žijem, je naděje.

 

Naděje zraje,

až na děje vyzraje.

 

Děje dějí se uvnitř i vně,

jako vám každému, stejně i mně.

 

Člověk se bojí,

myšlenky se rojí.

 

To oni tvrdí sou

a jen málo mne chápou.

To oni mi ubližují

a těžce sužují.

 

Člověk se bojí,

sám sebe kojí.

 

Kojí strachem a bolestí

přitahuje špatné zvěsti.

 

Ejhle – změna nastává,

to ni oni – ale já!

 

Člověk se hojí,

sebe se bojí.

 

Jak se tak hojí,

méně se bojí.

 

Poznává, kým byl, kdo je,

na svět se opět směje.

 

Zlé i dobré, špatné i veselé

hází do stejné postele.

 

Ve snu se děje ….

kvete naděje.

 

Zastrašeni – postrašeni – ustrašeni,

to bylo a stačilo – už ni.

 

Cesta čestná vine se před námi,

bez boje, bez lpění, beze strachu.

Cesta bolavá, ta už je za námi,

však dala zabrat, brachu.

 

Budoucí tvoří vědoucí,

což může být i matoucí.

Budoucí je z bylo,

co bude však děje se teď,

dejme se do toho hned!

 

Něco ináč, malá změna,

mění ego = já na NA.

 

Prohlédnout šálení,

smyslů jen mámení.

Pohlédnout v dálinu,

na naši končinu.

Obhlédnout, co zůstalo naše

a navařit hrnec kaše.

Prohlédnout past i lest,

ponechat si svoji čest.

Nahlédnout pod pokličku,

rozvázat kličku

a najít cestičku.

 

Cestička k domovu

známě se vine.

Hezčí je krásnější

než všecky jiné (K.V.Rais)

 

Cestička k domovu

přes sebe vede.

Kdo sem a proč tu sem?

Vlákno se přede ….