Kalendář Předků - Měsíce - 3. část

21.03.2019 10:45

kalendář Koladův dar

 

Vnější kruh je Kruh Leta (roku).

Čas jednoho plného otočení Kruhu odpovídá 1 Létu (roku)

 

Směr otáčení – posoloň

 

Každá část odpovídá jednomu Čertogu hvězdného nebe nebo sektoru 22,5 stupňů, pravděpodobně podle ekliptiky.

Začátek otáčení je mezi Rysem a Devou ve směru Devy.

 

Čertogy neodpovídají Zodiaku ani Měsícům. Čertogů je 16, znaků v Zodiaku 12 a Měsíců 9.

 

Každý Čertog odpovídá jednomu souhvězdí a doba setrvání pod vlivem tohoto souhvězdí je 1 620 let. Každý Čertog má svoji charakteristiku a svého Boha – ochránce viz níže.

 

 

Podstata Čertogu Svárožího Kruhu

 

Naši Předkové slučovali podstatu Čertogu po dvojicích, pouze sousední Čertogy mají některé společné vlastnosti.

 

Čertogy Děvy a Prasete

dají člověku touhu po poznání okolního světa v celé jeho rozmanitosti. Lidé narození v daných Čertogach si nepřiznávají tlak na sebe při přijímání řešení, a proto sami aspirují na vedoucí pozice, aby mohli samostatně řešit všechny otázky.

 

Čertogy Štiky a Labutě.

Lidé narození v daných Čertogach touží po spokojeném a rozmanitém životě, po životě tradičním způsobem naplněném procítěnou empatií. Nejtěžším úkolem pro ně je dělat vážná rozhodnutí.

 

Čertogy Hada a Havrana.

Lidé narození v daných Čertogach jsou velmi aktivní v Přírodě. Nejtěžší je pro ně zůstat osamoceni. Velmi lehce zamilovaní počítají s tím, že pouze Láska (tělesná, fyzická, v tomto JAVném světě) by měla být v popředí, a potom vše ostatní.

 

Čertogy Medvěda a Čápa.

Lidé narození v daných Čertogach jsou neodmyslitelně láskyplní, milující Přírodu. Jejich trvalá touha je zušlechtit vše a všechny kolem sebe. Vytváří vše pro blaho a dostatek svého Rodu a Rodiny a starají se o to, aby měli bohaté potomstvo.

 

Čertogy Vlka a Lišky.

Lidé narození v daných Čertogach jsou ve své podstatě hledači. V lásce hledají podstatu a smysl. Milují experimenty se sebou samými. Pocit zvědavosti je u nich silnější než strach z neznámého a přijde jim zajímavé vidět všechen okolní svět.

 

Čertogy Tura a Losa.

Lidé narození v daných Čertogach jsou pracovití, milují práci a Tvořivost, ustavičně jsou zabráni do jakékoli práce, a to i v případě, že dílo je monotónní. Jejich vnitřní bytost jako by se probouzela k životu počátkem jara. Když nastupuje Novoletí, jejich Tvůrčí přístup usíná.

 

Čertogy Sokola (Finista) a Koně.

Lidé narození v daných Čertogach se ve svém nespoutaném chvatu, pokouší dělat několik věcí najednou. Od dětství jsou neklidní, proto se v průběhu dne mohou chytat a zase pouštět jedné a též práce, až ji přivedou do konce. Ve své podstatě jsou maximalisty, proto dokončí jakoukoli práci, jejich rozum si žádá řešit globální světové otázky.

 

Čertogy Orla a Rysa.

Lidé narození v daných Čertogach jsou dobromyslní a přátelští. Mají velmi silný smysl pro ochranu, který se někdy může přeměnit až do pocitu naléhavosti, kdy vnucují své názory ostatním.Vzdělání i znalosti se těmto lidem získávají lehce, ale poznat okolní svět a podstatu Přírody jim brání velká lenost. Aby uspokojili sebe i okolní lidi, vymysleli výmluvu: „Proč poznávat nyní, časem vše přijde a zařadí se na své místo.“ A jim říkali: „Pod ležící kámen ani voda neteče.“

 

 

 

Zvláštnosti charakteru určené Čertogy

 1. Čertog Děvy (Девы – Děvy): dává tvrdohlavost, nezávislost, schopnost dosáhnout vytyčeného cíle

 2. Čertog Prasete (Вепря – Věprja): dává svéhlavost, rozhodnost, zručné, šikovné či obratné provedení úkolu za předpokladu, že není na výběr.

 3. Čertog Štiky (Щуки – Ščuki): dává schopnost přizpůsobit se každému prostředí a cítit se všude jako ryby ve vodě.

 4. Čertog Labutě (Лебедя – Lebeďa): dává lehkomyslnost, svévolnost, jindy nadměrnou hrdost a sebezveličení

 5. Čertog Hada (Змия – Zmija): dává studený, ničím nepokrytý egoismus, sebelásku, jindy je oblíbený, rovněž nepřijímají kritiku na svoji adresu.

 6. Čertog Havrana (Ворона – Vorona): dává dobromyslný otevřený charakter, lehce se zamilující, je oblíbený, jindy docházející až k lehkomyslnosti. Ke 40 letům dá člověku Moudrou životní zkušenost.

 7. Čertog Medvěda (Медведя – Medvěďa): dává odvahu, statečnost, mužnost, ochranu, schopnost orientovat se v jakékoli práci i schopnost najít řešení jakkoli zamotané situace

 8. Čertog Čápa (Бусла – Busla): otevřenost, vzájemná úcta, Oduševnělost, schopnost vybrat vhodné místo pro Život, aby zde mohlo vyrůst zdravé potomstvo.

 9. Čertog Vlka (Волка – Volka): bojovnost, bdělost, snaží se obnovit pořádek za každou cenu. Podle typu charakteru, takové lidi je možné nazývat (sanitárky Života).

 10. Čertog Lišky (Лисы – Lisy): dává chytrost, mazanost, lstivost, sklony k experimentům pro to, že chce vše na sobě vyzkoušet a prověřit, aby zkušenosti mohla použít pro klidný a pohodlný život.

 11. Čertog Tura (Тура – Tura): dává člověku statečnost, pracovitost a pracovní zaměření v běžných (rutinních) podmínkách, vytrvalost v dosahování nastavených cílů za předpokladu, že tento cíl člověk dal sám sobě.

 12. Čertog Losa (Лося – Losja): veselý, oblíbený, otevřený charakter, bezstarostný až lehkomyslný, klidný způsob života, směřování k nekonečným ideálům.

 13. Čertog Sokola (Финиста – Finista): dává ostražitost, sklon ke zkušenostem podle toho, aby poznali rozdílné strany Života, schopnost neupadat Duchem v případě nezdaru. Umění vzít za práci, aby bylo dosaženo cíle.

 14. Čertog Koně (Коня – Koňa): dává člověku prudkost a všeobjímající žízeň Života, ale velmi často kvůli rychlému pohybu k jakémukoli ideálu, prolétá kolem nich, ať by byly majestátní a cenné.

 15. Čertog Orla (Орла – Orla): dává duchovní sílu, silné fyzické tělo, rozhodnost v jednání, vzletnost mysli a fantazie

 16. Čertog Rysa (Раса – Rasa): dává rozvážnost, klid při promýšlení problémů a ten samý čas veselí a pokoj v době odpočinku.

 

Všechny charakteristiky jsou společné pro Čertogy. Posílení či oslabení jednotlivých vlastností závisí na tom, v jakém Sále Čertogu se bude nacházet Měsíc, Země, Slunce nebo Hvězda.

Informace dle zdroje pochází ze Slovansko-Árijských Véd, pátá kniha „Krugolet“