Karanténa, ukázněnost, infekce, strach

24.03.2020 14:15

Dnes mě to vede rozebrat další slova, která jsou nyní často používaná. Jenom opakuji pro nové čtenáře – domnívám se, že latina vzešla z praslovanštiny, proto se ve sdílených omezených rozborech opírám zejména o tyto dva jazyky.

 

Karanténa

Podle dnešních zpráv (24.3.2020) se přijatá opatření jeví jako účinná. Karanténa, disciplína a izolace nesou své ovoce. Většina lidí pochopila.

Slovo karanténa chápeme v běžném jazyce jako izolaci člověka od ostatních lidí z důvodu ochrany cělistvých (zdravých) před možným nakažením se infekční chorobou. Co obsahuje skutečně?

Karanténakara znamená v latině hlava, hlava je obrazem velení, vedení, řízení.

Slabika ka je skrytí, v praslovanštině též kruh – karúh, který symbolicky znamená štít, ale též uzavření. Na dobu nezbytně nutnou ve výjimečných situacích, v jaké se země nachází, ku prospěchu. Pro toho, kdo by zůstal v uzavření příliš dlouho, znamená opak, stagnaci. K životu je třeba pohyb. V praslovanštině slovo ar znamenalo pán, tyran, otrokář. Ra v té samé řeči couvání, skrývání, ale i raven úhau – pravý úhel, jež je proti přirozenosti, je základem umělého stavění a tvoření světa. Přirozeností je fraktál. Ještě toho v první části slova máme více, to předávám vašemu bádání, pro pochopení základního významu to stačí. A jdeme na další část.

N - na (ve slově karanténa máme vedle sebe dvě souhlásky, což znamená vynechání samohlásky; a můžeme vložit kamkoliv), tudíž místo n použiji na – v prasl. znamená navíjka, dnes řekneme cívka. Ante v latině před, napřed, dříve a téna (tenē) – držet či být držen, uchvácen, též pevný, vytrvalý. Od toho slovo tenata, která znamenají loveckouť, nástrahu.

V našem jazyce máme ještě slovo anténa, jež je spojením obou předchozích. Vytváří síť signálu, do níž jsme chyceni, omotáni, navinuti. Ať je již signál vysílán, či přijímán.

Výklad slova karanténa bych shrnula takto: Oddělení, uzavření, které je proti přirozenosti, je ale v pořádku po dobu krizového stavu, po té by mělo nastat opětné uvolnění. Jestli velí tyran nebo moudrý vládce, je ve chvíli nutnosti zavedení tohoto opatření jedno. To se ukáže jako rozhodující ve chvíli, kdy nastal čas opatření zrušit. Zda jsou zrušena včas a jaká další opatření byla ve skrytu udělána a rozhodnuta, pro či proti lidem.

 

Ukázněnost

Aby karanténa byla účinná, je třeba ukázněnosti. To je v dnešní řeči dodržovat nařízení.

Ukázněnostu přibližuje k tomu, co za ním následuje, a zároveň se tím naplňuje.

Ve staroslovanštině kázat znamená vzdělávat, řídit, vychovávat. V praslovanštině pro to byl výraz kárajá nebo ukárá – ukáznit. Z tohoto původního slova se následujícím postupem vyvinulo slovo král: káral ► karol ► karl ► král jako vůdce, hlava, proto v předchozím lat. kara = hlava

Do staroslovanštiny se posunulo ještě do dalšího tvaru – kazniti – trestati, kazně (dnes kázeň) trest, z toho káznice jako vězení a kazněstvo jako poroba, otroctví, rabství.

Přípona nost je již jen ve významu nést – nese předcházející informaci.

Souhrnem bych slovo ukázněnost vnímala asi tak, jak jej vnímáme i bez mého rozboru. Poslušnost pod hrozbou trestu. Zda je opodstatněná či uměle vynucovaná je další věc, která je nad rámec významu slova.

 

Infekce

Karanténa, jež se ukázněně dodržuje zaštiťuje před infekcí.

Infekcein nejen v angličtině, ale i v latině znamená v, do, na

fekfekálie, lat. faex – špína

ce – může znamenat cíl a jeho uzemnění, stejně i opět z lat. cēpī – brát, zajmout, obsadit, dobýt

Shrnutí je v tomto případě prosté: vniknutím špíny (= cizorodé látky, tedy i viru) do těla – buněk, nastává jeho (jejich) obsazení a ovládnutí s důsledky, jaké každá infekce má.

Strach

O strachu jako takovém by šla napsat samostatná kniha. Pokusím se to vela zkrátit.

Strach – až na jednu samohlásku samé souhlásky. Tudíž těžké slovo. Aby šlo lépe rozebrat, vložím mezi souhlásky hlásku a – satarach.

Satarachsa – je mlžení, co je v mlze, je skryté, tajemné, zjevné jen částečně, o to víc strašidelné.

Tatata ve staroslověnštině zloděj, vzniklé z praslovanštiny tárá - tárajá – brát, vléct, dodávat.

Tartar je v praslovanštině peklo, čteno odzadu rať – válka, boj. Již mnozí byli oklamáni prohlášeními typu: boj za mír, za lepší budoucnost atd. Boj plodí boj. Je třeba se nad tím zamyslit.

Rach – arch – pouhá přesmyčka, která je ve vývoji slov běžná – tedy arch (arach) jako archont (arachont)– vládce, tyran.

Ach – citoslovce povzdechu.

Shrnutí vidím asi v tomto smyslu: Co je skryté, nebo jen z části zjevené, to vzbuzuje obavy z cizího. Obavy – strach jsou zlodějem životní síly a vedou do područí vládců – tyranů v plané naději jejich ochrany, či v plané naději boje za lepší následující. Ach je projevem strachu.

 

Čeho se bojím, to k sobě přitahuji v takové síle, jakou vysílá můj strach. Strach je do určité míry i štítem, ale s přibývající osobní silou a prohlédnutím funkce strachu, doporučuji jej vyměnit za ljubljenie.

 

Obejmeme-li společně v ljubljenii virus a temnotu, rozpustí se. Nákazou projdou jen ti, kteří ještě potřebují tuto zkušenost do portfólia svých prožitků. Máte pocit, že tuto zkušenost potřebujete?

Pokud nikoli, obejměte sebe, virus i ostatní v míře vaší síly a vytrvejte v tomto přístupu do jejího odeznění.

 

V ljubljenii se časem potkáme. Cělis.

Karanténa, ukázněnost, infekce, strach

 

Dnes mě to vede rozebrat další slova, která jsou nyní často používaná. Jenom opakuji pro nové čtenáře – domnívám se, že latina vzešla z praslovanštiny, proto se ve sdílených omezených rozborech opírám zejména o tyto dva jazyky.

 

Karanténa

Podle dnešních zpráv (24.3.2020) se přijatá opatření jeví jako účinná. Karanténa, disciplína a izolace nesou své ovoce. Většina lidí pochopila.

Slovo karanténa chápeme v běžném jazyce jako izolaci člověka od ostatních lidí z důvodu ochrany cělistvých (zdravých) před možným nakažením se infekční chorobou. Co obsahuje skutečně?

Karanténakara znamená v latině hlava, hlava je obrazem velení, vedení, řízení.

Slabika ka je skrytí, v praslovanštině též kruh – karúh, který symbolicky znamená štít, ale též uzavření. Na dobu nezbytně nutnou ve výjimečných situacích, v jaké se země nachází, ku prospěchu. Pro toho, kdo by zůstal v uzavření příliš dlouho, znamená opak, stagnaci. K životu je třeba pohyb. V praslovanštině slovo ar znamenalo pán, tyran, otrokář. Ra v té samé řeči couvání, skrývání, ale i raven úhau – pravý úhel, jež je proti přirozenosti, je základem umělého stavění a tvoření světa. Přirozeností je fraktál. Ještě toho v první části slova máme více, to předávám vašemu bádání, pro pochopení základního významu to stačí. A jdeme na další část.

N - na (ve slově karanténa máme vedle sebe dvě souhlásky, což znamená vynechání samohlásky; a můžeme vložit kamkoliv), tudíž místo n použiji na – v prasl. znamená navíjka, dnes řekneme cívka. Ante v latině před, napřed, dříve a téna (tenē) – držet či být držen, uchvácen, též pevný, vytrvalý. Od toho slovo tenata, která znamenají loveckouť, nástrahu.

V našem jazyce máme ještě slovo anténa, jež je spojením obou předchozích. Vytváří síť signálu, do níž jsme chyceni, omotáni, navinuti. Ať je již signál vysílán, či přijímán.

Výklad slova karanténa bych shrnula takto: Oddělení, uzavření, které je proti přirozenosti, je ale v pořádku po dobu krizového stavu, po té by mělo nastat opětné uvolnění. Jestli velí tyran nebo moudrý vládce, je ve chvíli nutnosti zavedení tohoto opatření jedno. To se ukáže jako rozhodující ve chvíli, kdy nastal čas opatření zrušit. Zda jsou zrušena včas a jaká další opatření byla ve skrytu udělána a rozhodnuta, pro či proti lidem.

 

Ukázněnost

Aby karanténa byla účinná, je třeba ukázněnosti. To je v dnešní řeči dodržovat nařízení.

Ukázněnostu přibližuje k tomu, co za ním následuje, a zároveň se tím naplňuje.

Ve staroslovanštině kázat znamená vzdělávat, řídit, vychovávat. V praslovanštině pro to byl výraz kárajá nebo ukárá – ukáznit. Z tohoto původního slova se následujícím postupem vyvinulo slovo král: káral ► karol ► karl ► král jako vůdce, hlava, proto v předchozím lat. kara = hlava

Do staroslovanštiny se posunulo ještě do dalšího tvaru – kazniti – trestati, kazně (dnes kázeň) trest, z toho káznice jako vězení a kazněstvo jako poroba, otroctví, rabství.

Přípona nost je již jen ve významu nést – nese předcházející informaci.

Souhrnem bych slovo ukázněnost vnímala asi tak, jak jej vnímáme i bez mého rozboru. Poslušnost pod hrozbou trestu. Zda je opodstatněná či uměle vynucovaná je další věc, která je nad rámec významu slova.

 

Infekce

Karanténa, jež se ukázněně dodržuje zaštiťuje před infekcí.

Infekcein nejen v angličtině, ale i v latině znamená v, do, na

fekfekálie, lat. faex – špína

ce – může znamenat cíl a jeho uzemnění, stejně i opět z lat. cēpī – brát, zajmout, obsadit, dobýt

Shrnutí je v tomto případě prosté: vniknutím špíny (= cizorodé látky, tedy i viru) do těla – buněk, nastává jeho (jejich) obsazení a ovládnutí s důsledky, jaké každá infekce má.

Strach

O strachu jako takovém by šla napsat samostatná kniha. Pokusím se to vela zkrátit.

Strach – až na jednu samohlásku samé souhlásky. Tudíž těžké slovo. Aby šlo lépe rozebrat, vložím mezi souhlásky hlásku a – satarach.

Satarachsa – je mlžení, co je v mlze, je skryté, tajemné, zjevné jen částečně, o to víc strašidelné.

Tatata ve staroslověnštině zloděj, vzniklé z praslovanštiny tárá - tárajá – brát, vléct, dodávat.

Tartar je v praslovanštině peklo, čteno odzadu rať – válka, boj. Již mnozí byli oklamáni prohlášeními typu: boj za mír, za lepší budoucnost atd. Boj plodí boj. Je třeba se nad tím zamyslit.

Rach – arch – pouhá přesmyčka, která je ve vývoji slov běžná – tedy arch (arach) jako archont (arachont)– vládce, tyran.

Ach – citoslovce povzdechu.

Shrnutí vidím asi v tomto smyslu: Co je skryté, nebo jen z části zjevené, to vzbuzuje obavy z cizího. Obavy – strach jsou zlodějem životní síly a vedou do područí vládců – tyranů v plané naději jejich ochrany, či v plané naději boje za lepší následující. Ach je projevem strachu.

 

Čeho se bojím, to k sobě přitahuji v takové síle, jakou vysílá můj strach. Strach je do určité míry i štítem, ale s přibývající osobní silou a prohlédnutím funkce strachu, doporučuji jej vyměnit za ljubljenie.

 

Obejmeme-li společně v ljubljenii virus a temnotu, rozpustí se. Nákazou projdou jen ti, kteří ještě potřebují tuto zkušenost do portfólia svých prožitků. Máte pocit, že tuto zkušenost potřebujete?

Pokud nikoli, obejměte sebe, virus i ostatní v míře vaší síly a vytrvejte v tomto přístupu do jejího odeznění.

 

V ljubljenii se časem potkáme. Cělis.