Když se dítě narodí …

27.03.2012 20:29

Kdysi dávno se Prajiskra zrozená z RA-M-CHA rozhodla materializovat a převzít na sebe přetěžké břemeno pouti poznání.

Od té doby „chodí do školy“. Prochází obdobími výuky a prázdnin, které jsou ale různě dlouhé, podle úrovně jejího poznání a úkolů, které si předem stanoví. Na Zemi-Midgard dochází k urychlení jejího vývoje. Vstupem do fyzického těla nezapomíná vše, co prožila, zapomíná dočasně a postupně. Jak si dítě uvědomuje samo sebe, své falešné já = ego, zapomíná na své pravé JÁ = prajiskru = Živatmu (JÁ = ŽIVÁ ÁTMA = ŽIVATMA). Dítě je velmi vnímavé, může vidět duchovní bytosti, duše zemřelých, bytosti vod, lesů, země … Stejně tak, jako tyto bytosti vidí zvířata. S postupujícím nabýváním zkušeností z okolního materiálního světa ztrácí dítě i vnímavost a zapomíná. Navíc je svým okolím častokrát přesvědčováno,

že to, co vidí, vlastně nevidí, že si vymýšlí, že má bujnou fantazii apod. Proto i dítě samo raději přestává vidět, slyšet, vnímat okolní mimosmyslový svět a začíná se omezovat pouze a jenom na svých pět základních smyslů.

 

V současné době bychom měli být k dětem obzvlášť vnímaví, protože se na naši planetu rodí vyspělé duchovní bytosti, které na sebe převzaly velmi náročný úkol, a to pomoci Zemi-Midgard a jejím obyvatelům zvýšit energetickou frekvenci. Tyto bytosti se ale rodí do materiálního světa a v něm mohou existovat pouze ve fyzickém těle. To jim někdy dělá potíže. Nám se dítě jeví jako roztěkané, nesoustředěné, hyperaktivní. POZOR. Ne všechny děti s těmito vlastnostmi jsou již vyspělé duchovní bytosti, proto velmi záleží na citlivém a vnímavém přístupu rodičů, učitelů a vychovatelů.

Světlo

 

Pouť prajiskry – Živatmy – je pro každý život naplánovaná.

Je to opět jako osnovy ve škole. Není možné zaměnit náplň učiva první třídy za učivo třídy druhé apod.. A stejně jako ve škole jsou jedinci s vynikajícím prospěchem, průměrní i podprůměrní a také ti, kteří opakují třídu. Stejné je to i ve škole života. Před narozením si naše pravé JÁ naplánuje lekce, které se tady má naučit. Lekce vyplývají z nezvládnutých situací v minulých životech. Vybere si rodiče, přijme fyzické tělo a duši. Narodí se.

Cílem vývoje v průběhu mnoha životů na Zemi-Midgard je poznat podstatu života - své pravé JÁ – Živatmu a znovu se napojit na Svědomí (společné světlé vědomí).

 

To se stane jedině utlumením nepravého já – ega. Potom se díky znovupronikajícímu Světlu rozpustí bloky, pročistí čakry a energetické kanály a člověk zažije pocit Jednoty Veškerenstva.

 

Vaše EGO vás odděluje od této Jednoty, od Svědomí, od Zdroje.

Namlouvá vám, že „já“ je tělo a „já“ jsou myšlenky, „já“ je bolest a „já“ je uspokojení, „já“ mohu, „já“ zvládnu, „já“ jsem dokázal, „já“, „já“, „já“. To je pouze falešná představa. Stejně tak jako „já“ nemohu, nezvládnu, neumím. Bez Ducha – Živatmy bychom nebyli nikým a nedokázali nic. Čeká v srdeční oblasti na své znovuobjevejí a očištění od temných vrstev, které jí dalo ego. Jakmile začneme zvládat životní úkoly, začnou se postupně bloky rozpouštět, praskat a pukat jako obaly, které Živatmu chránily před naší nevědomostí.

odpojení od Světla

 

Pokud výuka postupuje podle plánu, je vše v pořádku a po zvládnutí úkolů může člověk odložit fyzické tělo a jeho Živatma odejde na „prázdniny“. Jste-li „buřiči“ a vzpíráte-li se tomu, co jste si sami naplánovali, zkoušky se vám vrací a vždy s větším důrazem, aby vám ukázaly, co se máte naučit, co je vaším úkolem. Nikdy nepřijdou zkoušky takové, které by byly nad vaše síly. Vždy je jen na vás, jak se k nim postavíte.

Proto všechny životní situace, a zdůrazňuji VŠECHNY, příjemné i bolestné, přijímejte s láskou a pokorou.

Ale pozor, to neznamená, že se nesmíte bránit. Smíte, někdy i musíte. Ale zase jen láskou. Ať podniknete jakékoli kroky v rámci svojí obrany,

nesmíte proti útočníkovi cítit žádné negativní pocity.

Nezapomeňte, že vy jste si to naplánovali.

Je to jen zkouška, životní lekce, která vás vede k pochopení. Proto děkujte za vše, co vám život přináší. Žijte tady a teď ve spokojenosti. Jedině tak naleznete Jednotu a Světlo a splníte úkoly, které jste si předsevzali. Každý jedinec vstupuje do života vybaven schopnostmi, jež potřebuje ke splnění těchto úkolů. Stejně jako nadání, tak naopak různá postižení posouvají člověka na jeho cestě k poznání.

Se vším potřebným jste se narodili. A se vším potřebným se rodí i vaše děti. Vychovávejte je s láskou, usměrňujte jejich život, buďte dobrými rádci,

ale výběr životní cesty a dráhy nechte na nich.

Jen ony ví, jaké jsou jejich životní úkoly a cíle.