Kolo samsáry

03.12.2013 12:02

Je zvláštní vidět sebe v té řadě životů. Životů krásných i smutných. Veselých i tragických. Je zvláštní vidět sám sebe potýkat se se stále stejnými chybami a stále stejnými strachy. V dějinách mizí jména, mizí fyzická schránka, jen naše Vědomí si uchovává veškerou zkušenost a informaci. Vědomí, které je jedno. Jednota.

 

Uctíváme Předky, ale málokdo si uvědomuje, že uctívá vlastně sám sebe. Rodíme se a umíráme. Stále dokola, ve stejné rodině, ve stejném rodu. Do té doby, než si zpracujeme své vlastnosti, postoje, názory, chování … S našimi blízkými, s nimiž se potkáváme stále dokola nás to může přesunout do jiné části Midgard-Země. Podle toho, jaké jsou naše úkoly ke zpracování.

 

Je důležité otáčet se zpět. Otočením se a pochopením mnohých zrození navazujeme kontakt sami se sebou. Odkrývají se nám příčiny našich reakcí, chování v současnosti a možnosti do budoucnosti.

 

Dnes jsou již metody hypnózy a regrese přežitkem. Informace o naší vlastní minulosti můžeme získat mnohými jinými šetrnějšími způsoby. Jedním z nich je navázání kontaktu s vlastní DNA. Jinou možností je vnořit se do Jednoty, do Svědomí (Společné Vědomí Lidí a Bohů) a stáhnout si potřebné informace. Naše DNA funguje jako lokální počítač zapojený do internetové sítě. Naučíme-li se jej využívat, dostaneme se ke všem informacím, které jsou nám otevřeny na úrovni našeho duchovního stupně. Je to jako počítačová hra, splním-li úkoly daného stupně (levelu) hry, jsme vpuštěni výš. Nedaří-li se nám, setrváváme na stejném stupni nebo dokonce padáme níž. Je to stejné. Jen hrajeme hru svého vlastního života, hru vývoje svého vlastního ducha. Ti, kteří se pokouší nahlédnout do vyšších stupňů aniž by měli zvládnuté stupně předchozí, a tudíž oprávnění, jsou navráceni zpět a svůj přestupek si musí odsloužit.

 

Většina z nás v posledních životech trpěla a mnoho si odsloužila, aby se mohla zrodit v dnešním Věku zúčtování. Dnes vidíme do zákulisí některých náboženství, do zákulisí politické scény, jsou nám odkrývány praktiky, jimiž hrstka mocných ovládá tento svět. A přesto se nic neděje. Lidé ztratili schopnost tvořit, ztratili naději na lepší naplněný a šťastný život. To je prostředek k ovládnutí mas. Lidem bez vlastní vůle utápějícím se v beznaději se dobře vládne.

 

Odkrýváme dějinné souvislosti. Zjišťujeme, že historie nejsou dějiny, že dějiny jsou zamlčeny a mnoho důkazů nenávratně zničeno. Jsou ale důležité hmotné důkazy? Pro mnoho lidí stále ještě ano, i přes velké ničení se jich dochovalo dost. Je zde ale nesmazatelné Svědomí, v němž je vše zaznamenáno a v němž nelze nic měnit. Je to záznam o nás samých, o národech, celém světu. O bitvách, vynálezech, úspěších i neúspěších. Jsou tam všechny detaily a myšlenky, které kdy komu proudily hlavou.

samsára, kolo života, kruh života

Můžete tam vidět sebe, svého ducha, jak sestoupil do hmoty a vyvíjel se. Byl zvířetem i člověkem. Byl v těle boháče i chuďasa, ženy i muže, otce i syna, matky a dcery. Zkoušel všechny role. V jedněch se objevoval více, v jiných méně. Zakoušel roli agresora i oběti. Miloval i byl milován, nebo zatracen. Prožil v posledních stoletích mnoho násilí a příkoří. Jsme ale teď a tady, abychom zúčtovali sami se sebou. Dali vale egoismu, domýšlivosti, přijali zodpovědnost za svůj život a s tím nastolili i zdravé sebevědomí. Jen tak můžeme vyskočit z kola Samsáry.

 

Ti, co mají za sebou vývojové období pekla, říše hladových duchů i říše zvířat a nachází se právě v říši lidí, tak právě a jenom Ti mohou z tohoto kola vystoupit. Neučiní-li tak, dostanou se v dalších životech do říší žárlivých bohů, bohů a beztvarých bohů, aby zjistili, že sebevětší bohatství jim nepřinese svobodu, a aby spadli znovu na počátek do pekla. Jediné období říše lidí umožňuje odchod ze systému. V tomto období se střídají období dostatku a nedostatku. V tomto období je třeba pochopit duchovní principy a zvolit směr svého dalšího vývoje na základě poznání. Bohatství vede do dalších říší, vzdání se hojnosti umožní výstup. Ale vzdání se hojnosti není vše, co umožní výstup. Zároveň je třeba srovnat všechny dluhy z minulosti, zbavit se všech strachů a naladit se na Tvořivou Jednotu Vesmíru. Málokdo to zvládne. Je třeba se podívat až na dno své bytosti a svého srdce, v němž se odráží celá podstata naší existence se všemi dobrými i zlými vlastnostmi. Ne každý tento pohled unese a ne každý je připraven mu čelit. Ano je to tak. Ne každý unese, když vidí, že chamtivý je on a ne soused, že já jsem se choval(a) špatně a ne manžel(ka), že já jsem ten žárlivec a ne partner(ka) atd. Že já mám v srdci pusto a prázdno a lásku nedávám, přestože po ní toužím. A že … a že… Navíc je třeba postavit se všem svým strachům. Strachům o své bližní, o peníze, o majetek, o práci, z toho, že majetek ani peníze nemám, z agresivity kolem atd.

 

Je toho hodně, co je třeba zvládnout, než je dovoleno odejít z kola samsáry do vyšších úrovní bytí. Nyní nastal čas, kdy jsme možnosti tohoto odchodu blíže než v jiné době. I Midgard-Zem je blíže než kdy jindy možnosti výstupu. I ona je bytostí. Její výstup ale závisí na nás, lidech. Na tom, jestli správně uchopíme možnosti současnosti. Čas se stále více krátí, přestože navenek se pro mnoho lidí téměř nic nemění. Je to jen klam, iluze, v níž žijí. Tento klam prohlédlo více filozofů a lidí, ale zatím se jen málokdo s ním dokázal porovnat v takové míře, aby jeho konání mělo vliv na celou Zem. Když ale všichni zapracujeme ve svých tvořivých myšlenkách na skvělé a radostné budoucnosti (místo strachů a obav), dokážeme pohnout i Zemí.

 

Midgard-Zem i naši Předci, My si tuto skvělou a radostnou budoucnost zasloužíme.