Krysí slova

26.11.2019 10:12

 

Kdo by se chtěl domluvit se svým dávným předkem, měl by asi v současnosti potíž. Mnohá slova vymizela, jiná byla otočena, další nahrazena a k tomu vznikla celá skupina slov nových a přejatých z jiných jazyků. Stejně se i česká slova šířila do ciziny. Nastal skutečný slovní Babylon.

 

Slova mají velkou sílu. To věděli naši dávní předkové. Věděli též, že zvládnout tuto sílu znamená mít stejnou, spíš ještě větší, v sobě. Jelikož s upadáním do hrubosti temnoty lidé sílu ztráceli, začali se síly slov bát. Proto vymýšleli náhradní pojmenování, tzv. krysí slova, jež záměrně pozbývala sílu. Slovo má svoji velkou sílu tehdy, pokud zvuk přesně vystihne podstatu – podstatu čehokoliv i kohokoliv. Je-li síla ovládnuta, může být využita – k dobru i ke zlu. Síla je jedna. Je-li však síla silnější než ten, který ji hodlá použít, obrátí se proti němu. To byl důvod, proč se jí lidé začali obávat, když sami slábli. Slova původní se stávala tabu. (1)

 

 

Ale zároveň jsou to i ta, jež otvírají informace k naší DNK. S jejich nahrazováním a zapomínáním se ztrácel i přístup k vlastní databance. Lidé se stali ovladatelní těmi, jimž přístup k informacím v jakékoliv podobě zůstal.

 

Znovuobjevování a porozumění starým slovům je cesta vlastního pročišťování a posilování ve všech úrovních, které nese i hmatatelné výsledky ve fyzickém světě.

 

V dnešní uspěchané době lidé chtějí všechno hned, nové, zabalené a zadarmo. Málokdo je ochoten šlapat cestu každodenního poznávání sama sebe, vzdávání se starých programů a prociťování všeho, co přichází zvenku i zevnitř. Lidé se též chytají do různých vějiček a lákadel různých společenství, které je buď zadržují v minulosti nebo naopak slibují rychlý posun nejlépe ještě s dovětkem – vše uděláme za vás.

 

Slova jsou silou. Silou, jež může stavět i bořit. Dokáže být jemná i hrubá. Může podržet i zničit.

 

Slova jsou živá. Porozumí připravení, jimž se začnou postupně odkrývat. Stávají se věrným průvodcem, rádcem i učitelem. V nich je všechno vědění. Kdo má chuť a odvahu otočit své vnímání sebe i světa několikrát naruby, přidejte se ke společnému objevování.

 

Příště si napíšeme něco o slově „tabu“.

 

(1) O tom je pěkně psáno v knize Radoslava Večerky a kolektivu.....

.K pramenům slov - Uvedení do etymologie