Květ Země

29.04.2012 10:41

Při meditaci jsem se napojila na atlantský Velký krystal. Byly to úžasné energie, které ke mně proudily. Bylo mi dovoleno uvidět

Květ Země,

který se mi otevřel v plné své nádheře. Pokusila jsem se ho nakreslit, ale protože to není channeling ani automatická kresba, je to jen připodobnění té kráse, která mi před očima vykvetla.

Květ prozářil svým světlem celé okolí a vysílal velké množství uklidňující energie.

Touto energií je naplněná celá Příroda a Matička Země ji vysílá k nám. Jen se na ni musíme opět naladit, abychom dokázali znovu vnímat její tok a sílu.

Květ Země

Díky Květu Země a jeho působení jsem následující den venku v přírodě zažila Jednotu se Matkou Zemí Gaiou – Živou a z pohledu Vesmíru a vyšších čistých energií také nicotnost materiálního vlastnictví a lpění na něm.

Žijeme v době přelomové, kdy stále ještě všichni potřebujeme hmotné statky a peníze k tomu, abychom mohli slušně žít. Jakmile ale zažijete tento pocit Jednoty byť jen na okamžik, uvědomíte si pomíjivost světa hmoty.

Ponořte se do Světla tryskajícího z Květu Země a pokuste se procítit tuto velkolepou Jednotu.

 

Květ Země