Lao-c

10.10.2012 20:35

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku.

Září, protože nechtějí oslnit.

Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání.

Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech.

Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.