Mozek versus počítač

08.03.2012 21:49

Tato analogie mne napadla již mnohokrát. Proč? Uvidíte.

 

Představte si počítačovou síť někde na úřadě. Každý úředník má přístup pouze k té části sítě, kterou potřebuje pro výkon své práce. Čím je výše postavený, tím se jeho přístupová práva rozšiřují. Nejvýš postavený je správce počítačové sítě, který má přístup k mozku sítě a počítačů – systémovým souborům. Ten udržuje celou síť v chodu, zodpovídá za jednotlivé uživatele a jejich proškolení. Kdyby se správcem této sítě stal člověk, který jí nerozumí, bude nesprávně zasahovat do systémových souborů, a síť přestane fungovat. Kdyby ale naopak se stal správcem sítě člověk, který jí bude rozumět velmi dobře, ale bude mít špatné úmysly, dokáže informace obsažené v systému lehce zneužít téměř proti komukoli. 

 

S mozkem je to podobné. Příroda je naším správcem sítě a umožňuje nám používat právě tak velkou část mozku, která náleží našem stupni vývoje a našim potřebám (cca 5-7%). Čím výše stoupáme, otvírají se nám další možnosti. Stoupáme díky pročišťování našich myšlenek.

Myšlenka se vytváří v mozku a předává se slovem, slovo se zachycuje ve formě textu – obrazu. Obraz je jediným komunikačním jazykem Vesmíru, základem tvoření reality.

Formy komunikace jsou již různé.

 

Myšlenky mnoha lidí ještě nejsou čisté, a tím dochází k degradaci nejdříve slova, potom slova psaného - obrazu, který se vrací zpět v podobě reality. Podíváme-li se kolem sebe, jakou realitu lidé tvoří s využitím těch pouhých 5% kapacity mozku, uvědomíme si, jak dobře to „náš správce sítě“ Příroda zařídil. Kdyby lidé s tak nízkými morálními hodnotami dokázali využít celou mozkovou kapacitu, zneužili by její sílu proti člověku, Přírodě a Vesmíru. Proto je nezbytně nutná dokonalá očista na všech úrovních našeho bytí.

Cesta k využití větší kapacity mozku nám bude otevřena, až bude zajištěno, že jej budeme používat pro rozvoj Života a nikoliv proti němu.

 

Energetické víry

Naši předkové všechno toto znali a svou moudrost zaznamenávali. Věděli, že jako je nutná očista těla fyzického a zejména rukou, je nutná očista i těl jemnohmotných a očista myšlenek. K takové očistě sloužil například půst. Při němž se nečistilo jenom tělo fyzické, ale díky meditacím a cvičením i těla jemnohmotná a myšlenky.

 

Slovo „půst“ je odvozené od „postit se“ ve staroslověnštině „постъ“ znamená: plné očištění svých těl – a tvrdý znak na konci znamená – tvořící. Předává nám obraz, že čistá tvořící síla - tvůrčí myšlení (myšlenky → obrazy → realita) je možné jen při plném očištění svých všech těl (fyzické, duševní, duchovní) tak, abychom byli schopni života v souladu se zákony Přírody a Matky Země (zákony veškerenstva).

 

Toto celé poselství našich předků je dochované v jednom jediném slově.

Máme ho zakódované v našem podvědomí a tvoří pouto s naší historií, s našimi předky a jejich věděním.

Tím, jak přijímáme nová slova, dříve z latiny, z němčiny, nyní hlavně z angličtiny, trháme toto pouto, vymazáváme vlastní historii ze své paměti, ztrácíme vlastní identitu a stáváme se jenom otroky novodobého systému.

Jakmile s tím rychle něco neuděláme, podřízneme si nenávratně sami pod sebou větev našeho bytí.

 

zdroj části informací: www.vedy.sk