Napoleon Hill

11.05.2012 08:35

Kdo hází flintu do žita, nevyhrává - vítěz flintu do žita nikdy nehází.