Napoleon Hill

30.05.2022 10:26

STRACH je nástroj ďábla, stvořeného člověkem. Sebejistá víra ve své já je jak člověkem vytvořenou zbraní, která ďábla poráží, tak nástrojem, jejž člověk vytvořil a který tvoří život plný vítězství. Je to víc než jen tohle. Je to spojení s nepřekonatelnými silami vesmíru, jež stojí za člověkem, který nepovažuje neúspěch a porážku za nic jiného než za dočasný stav.