NAV, JAV, SLAV, PRAV A SVĚDOMÍ

06.06.2013 15:20

Tyto výrazy používám čím dál častěji, proto je potřeba o jejich významu více popovídat.

 

NAV vyjadřuje temný astrální svět. Každý, kdo se vydá na astrální putování, projde nejdříve temným astrálem plným „příšer“ než se dostane do vyšších světů. Není to nic zábavného a právě zde může cestovatel utrpět.

Světu NAVi odpovídají tři spodní čakry – Istok (Začátek), Zrod a Život a barvy černá, červená a oranžová. Tyto čakry odpovídají za fyzický vývoj člověka. Znamenají spojení s hrubými nízkými energiemi materiálního světa.

Pokud má bytost nevyřešené sexuální, materiální nebo majetkové záležitosti, obrací se tento nesoulad do dolních končetin, spodní části páteře a břicha. Zároveň sem patří i různé závislosti a vztahové záležitosti, potřeby vlastnění a ovládání (čehokoli a kohokoli) nebo naopak postoj oběti. Součástí je i výživa a vztah k ní.

Bytosti, které fungují pouze na těchto spodních třech čakrách se nazývají „žitěli“. Jsou to osoby, pro něž je prvořadý a nejdůležitější majetek, peníze a moc. Jsou pro to schopni udělat vše. Do této skupiny patří ale i bytosti, které se nezajímají o okolní svět, pouze přežívají na úrovni pudů a základních potřeb – sex, jídlo, práce, zábava. NAV je přízemní struktura. Když se rozhlédnete kolem sebe, možná zjistíte, koho necháváme nám vládnout a nás ovládat.

 

JAV je svět současný, zjevený, v němž právě žijeme a plníme svůj životní úkol, své životní poslání. Odpovídají mu další tři čakry – Prsa, Lela a Lada a barvy žlutá, belasá (světle modrá) a zelená. Tyto čakry odpovídají za duševní vývoj člověka. Jak bytost stoupá ve svém vývoji, zvyšuje se i její frekvence vibrací. Svět JAVi s těmito třemi čakrami odpovídají středním energiím.

Tady se bytosti již začínají zajímat o to, proč tu jsme, odkud jsme přišli apod. Čakry odpovídají souladu a harmonii s okolím, energii lásky a něžnosti, intuitivní tvořivosti. Pokud vnímáme disharmonii, sobectví, nelásku, závist, zlobu atd. škodíme si. Tyto vlastnosti se projevují ve špatné funkci orgánů uložených v oblasti hrudníku a horní části páteře.

Bytosti, které fungují jenom na čakrách NAVi a JAVi se nazývají „ljudina“. Velké množství Slovanů patří právě do této skupiny a nazývají se „ljudi = lidé“.

 

SLAV je svět vysokých energií, odpovídá mu světlý astrál. Patří sem poslední dvě čakry – Ústí a Čelo a barvy modrá (tmavě) a fialová. Tyto čakry odpovídají za duchovní vývoj jedince. Ten kdo zapojil a používá i tyto čakry se nazývá „čelověk = člověk“. Vývojem došlo k cílené diskreditaci tohoto slova. Původně znamenalo „duchovní bytost“, muž i žena na vysokém vývojovém stupni. Nazývat se člověkem byla pro jedince pocta. Význam slova člověk je čistá duchovní tvořící struktura, která žije v souladu se sebou samým, s okolím i s Přírodou. Člověk uměl přijímat i tvořit obrazy. Otvíraly se mu schopnosti např. jasnovidectví, jasnoslyšení, telepatie apod.

Úskalím tohoto vývojového období je duchovní pýcha. Tím, že člověk již vládne schopnostmi, které nejsou otevřené lidem ani žitělům, může získat pocit moci. Pokud se tak stane, a tuto jemu otevřenou moc zneužije, upadá zpět do hrubých energií, kde si musí „odpracovat“ své selhání. Další úskalí získaných schopností tkví v tom, že člověk, který jimi disponuje si myslí, že je na vrcholu poznání a jeho vývoj se zastaví. Otevřené schopnosti jsou mu tudíž spíš překážkou než pomocí v poznávání. Je také dost dobře možné, že člověk je energeticky ve světě SLAVi, přesto se mu neotevřou výše zmíněné schopnosti. Svým způsobem má cestu ulehčenou, protože není rozptylován, může na sobě pracovat dál, dál zvyšovat svůj energetický potenciál a stoupat k dalšímu světu, světu PRAVi.

 

PRAV je svět velmi vysokých energií. Odpovídají mu čakry Pramen, který zajišťuje spojení s Rodem, a Svetoč, který je nad Pramenem v prostoru, oba bílé barvy, roztáčející energetický proud proti čakře Pramen. Díky tomu vzniká kanál, jímž proudí Vyšší Duchovní Obrazy ze světa PRAVi a který spojuje bytost se Svědomím. Svědomí je oblast Světlého Společného Vědomí Bohů a bytostí. Skrz tento kanál se duchovně vyspělá bytost - člověk dosahující úrovně Bohů, který se nazývá AZ (AS), spojí se Zdrojem RA-M-CHA.

 

A to je cíl poutě našeho Ducha, Prajiskry, naší Víry, která nás k němu vede. Bohové, naši Předkové nás provází. Jako moudří rodičové nás nechávají samostatně pracovat na svém poznání, ale jsou nablízku, pokud bychom je volali a žádali o jejich pomoc. Oni už touto cestou prošli. Teď je to na nás, abychom je následovali.

 

zdroj: vedy.sk