Obrazné myšlení

29.06.2022 07:52

Obrazné myšlení, lípa a dub

 

Odkaz na čtený článek

 

V době, v níž měl člověk činné mozkové centrum pro vnímání obrazů, které viděl ve svém okolí, používal toto centrum pro získávání informací. Cítění bylo sítem, jež směřovalo získané informace jako vhodné, použitelné, příjemné, zákeřné, falešné atd. Člověk byl bez potřeby ověřovat své informace z vnějších zdrojů, když je získával vnímáním obrazů a cítěním - vnitřní zdroj. Věřil si a věděl. Teprve odříznutí této naší (přirozené) schopnosti vedlo k potřebě ověřování. A tam jsme dnes. Ověřovat ověřené a věřit jiným, nikoli sobě.

 

Jak vypadalo obrazné myšlení.

Dám příklad na obrazu lípy a dubu.

 

Lípa je měkká, list má srdčitý a plod ve tvaru vaginy a vaječníků.

 

Dub je tvrdý, list laločnatý a tvar i název plodu – žalud, mužské přirození.

 

Dub = muž je jako pevná kostra, která drží celé tělo, aby mohlo stát, hýbat se. Bez kostry by tělo bylo beztvarou hromadou hmoty.

 

Lípa = žena objímá a obtéká pevnou kostru. Spojuje ji a umožňuje pohyb. Bez měkkých tkání by se kostra rozpadla.

 

Dub = muž dává pevnost a stabilitu.

Lípa = žena dává pohyb a variabilitu.

 

Srdčitý list lípy objímá laločnatý list dubu. Muž stejně jako laloky listu odchází a vrací se do objímající náruče lípy.

 

Dub i lípa jsou solitéry, které potřebují kolem sebe volný prostor k růstu. Dávají-li si muž i žena dostatek prostoru k osobnímu růstu se vzájemným respektem, vytváří celek, který lze jen těžko rozpojit.

 

Plody vyjadřují sexualitu a vzájemné propojení v materiálním světě.

 

Lípa se vysazovala před domem do prostoru ženy, dub se vysazoval za domem do prostoru muže.

 

Jako k nám mluví základní poselství lípy a dubu, tak povídaly i rostliny, živočichové, kameny a vše v prostoru člověka.

 

Proto bylo první písmo obrázkové – obrazné – hieroglyfické. Sama jej považuji za nejdokonalejší. Latinka je v tomto směru bezobrazná. Její používání zavřelo mozková centra pro obrazné vnímání okolí a připojilo člověka pouze k vnějším zdrojům – co kdo napíše, řekne. Tím se člověk stal závislým na vnějších zdrojích a lehce podléhá manipulaci a dezinformaci. Navíc v době pálení knih a cíleného omezování přístupu k informacím je člověk veden směrem, který určují jiní.

 

Je čas znovu aktivovat svá centra obrazného vnímání vedle nově vytvořených center pro vnímání bezobrazného písma a filmu. Propojit je, a tím rozšířit své schopnosti získávání informací.

 

Tel = přenos.

Televize přenáší svoji vizi - obraz.

Telefon přenáší zvuk.

Telepatie – přenos mezi lidmi – patjej = předek, ale též základ slova pro partner, atd.

Ve všech slovech, v nichž se vyskytuje „tel“ se jedná o přenos.

Všechny technologické výdobytky vznikly na základě našich přirozených schopností. Čím více se připoutáváme k technologiím, tím ochuzujeme sami sebe.

Využíváme-li technologie, vzniká volný čas, který by měl být využit pro osobní růst. Dnes je to většinou jinak.

 

O tom ale více v článku o pohodlí a pohodlnosti.

 

 

Odkaz na čtený článek