Obrazy slova

26.11.2019 10:51

10.11.2014 20:16 poprvé zveřejněno

Nedávno mě malé nedorozumění s kamarádem vedlo k zamyšlení.

 

Stalo se Vám také, že jste nějaký vjem či skutečnost vyjádřili pro Vás jasně slovy, která druhá strana pochopila úplně jinak? A potom Vám to dalo vysvětlování, jak vlastně jste to mysleli. Říkali jste si, jak je možné, že on(a) nechápe, vždyť je to tak jasné… Ale není.

 

Naši Předkové mluvili daleko bohatším jazykem, jehož slova obsahovala daleko více samohlásek, pro něž byl i různý zvuk. Tím se jednotlivé významy slov odlišovali změnou výslovnosti i zápisu. Každý tvar měl svůj obraz. Čím více náš jazyk chudnul, tím ubývalo samohlásek a tím více obrazů přebíral jeden výraz. A jazyk chudne dál. V současné době nejvíce přejímáním anglických slovíček. Nabízí se úvaha, zda-li nyní probíhá evoluce nebo devoluce.

 

Ale zpět k obrazu slova. Napíšu-li slovo „duch“, co se Vám vybaví? Vezměte tužku a papír a pište. Teprve když vyčerpáte vlastní nápady – obrazy, čtěte dál.

Strom, obraz slova

Duch – slovem můžeme pojmenovat duši zemřelého člověka, která bloudí kolem, aniž by se odebrala z jakéhokoli důvodu do prostranství, kam patří. Takovýto duch nám může škodit nebo pomáhat.

Duch – bytost, která je nám průvodcem, chrání nás, radí, čeká až ji zavoláme; pro sebe je nazývám Světelné bytosti, Ochránci, Průvodci; máme je všichni kolem sebe, jen ne každý ze strany Světla

Duch – jako Lesní bytost, ochránce Pramenů, Vod, Lesa, Stromů, Bylin, někdo je nazývá i Vílami, Skřítky apod.

Duch – bytost z jiné dimenze, která prolíná tu naši

Duch – jako cestovatel v astrálním světě, kterého můžeme ve své blízkosti cítit, vnímat nebo někteří i vidět

 

Používáte toto slovo ještě v jiném významu? Napište mi, ráda jej zde přidám.

 

Ještě jeden příklad nyní z moderního slovníku. Počítač, nebo-li computer.

Co se Vám vybaví první při jeho vyslovení nebo pomyšlení na něj? Mám tu krátký, jistě zdaleka ne úplný, výčet možností: pc hry, práce, internet, psací stroj, facebook, hard disk, mechanika, monitor atd. Když použiji toto slovo, je potřeba blíže upřesnit, jaký má pro nás význam, aby došlo k dorozumění a ni špatnému výkladu a pochopení.

 

Rozumíte již, co znamená OBRAZ SLOVA?

 

Pro další příklad si odskočím do ruštiny, abych mohla lépe ukázat Moudrost Předků a bohatství našeho jazyka, kterému se potřebujeme znovu naučit rozumět i začít jej používat, abychom probudili spící geny DNK (záměrně „K“ jako kyselina).

 

Ruské slovo „косá“ (přepis latinkou „kosá“) má následující významy s přepisem do bukvice:

 

český překlad                                      rusky současnost                                 bukvica - azbuka

cop                                                     косá                                                    коса

kosa                                                    косá                                                    къса

       pás, pruh lesa                                           кoсá                                                  nemám přepis

přijímání přístupné části                          кoсá                                                    кѡса

 

 

Množství obrazů, které dokáže náš mozek cíleně vytvořit, souvisí s Božským Tvořením. Pokud špatně vytvářím obrazy, špatně myslím. Pokud špatně myslím, špatně mluvím. Pokud špatně mluvím, špatně Tvořím (v současném okamžiku svoji budoucnost). Pokud špatně Tvořím, degeneruji a důsledkem je nemoc, tedy stav NE – MOCI, tudíž bez – moci. Předávám odpovědnost za svůj stav do cizích rukou a zříkám se možnosti jej ovlivňovat, tedy Tvořit.

 

Základem Božství v každé Světlé bytosti je Tvůrčí síla. Ať už začneme Tvořit cokoli, nastartujeme v sobě proces obnovy. Získáme zpět důvěru ve vlastní schopnosti a v důsledku si sami můžeme ovlivnit stav svého těla a vrátit si zdraví.

Tvořit začínáme správnými slovy, která vyvolávají správné obrazy. Přijeďtě mezi nás, společně dokážeme více. Pomůžeme Vám pročistit řeč, obnovit vidění a pochopení obrazů. Sami s radostí začnete Tvořit svůj život v Lásce, Hojnosti a Zdraví.

https://www.veraoveckova.cz/prednasky-akce/

 

Boj Světla a Temnoty vrcholí. Mnoho bytostí, které byly a jsou tzv. „na hraně“, upadá do hlubin Temna. Mnoho bytostí vítězí nad sebou samým a vykračuje s hrdostí a čistotou svých myšlenek a činů do Světla. V temném světě se spirála času neúprosně zrychluje. Je na každém z nás, jestli se jí necháme strhnout. Naše míra času je jiná. Vrátíme-li se k původnímu jazyku, jeho bohatství v obrazech, máme pevný bod, prostřednictvím kterého se můžeme udržet ve světě Tvořivosti a Světla. Svůj Život máme jen a pouze ve svých rukou.