Ochránit svůj prostor, domov, vlast ....

26.05.2022 22:44

Přišlo od Vás.

 

Z dálky vanou studené větry.

Změna přichází.
Zima, chlad uvnitř nás?
Jsme už zvyklí, otužilí?
Co už jsme všechno prožili. A pochopili?
Tvoření, plození, veškerá dění.
NAŠE
Kde je zaváté, či skrýváme si naše hluboko v sobě, abychom si ho ochránili, a navenek se připojujeme k cizímu?
V hloubi smutníme za vším přirozeným, vně žijeme ve světě falše?
 
Hluboký vnitřní smutek. Co se za ním skrývá?
Postarat se o děti a ochránit je?
Ochránit sebe v těžkých časech a přežít?
Mít naše ve svých rukách?
Kdysi samozřejmostí bylo.
Též úcta k životu, ke smrti.
Úcta k bytosti, k předkům.....
 
Kdosi mi řekl. Beze smutku. Vše se dá zvládnout.
Ano. Hodně jsme toho překonali, hodně prožili a zvládli a zase zvládneme.
 
Cítíme se jako obři nebo trpaslíci?
Tedy jako ti, co mají nadhled, sílu, ctí svoji velikost a věří si. Nebo se cítíme jako ti malí, odevzdaní, v nichž ale obří síla dřímá - hluboko ukrytá?
Jen pochopit sebe - naše a postavit se za své a vzít si zpět své do svých rukou a mít sílu udržet si je.
 
Své si ctěme. Své si připomínejme. O svém si povídejme. Své sdílejme. Náruč otevírejme.
Síla je v každém z nás. Probuďme ji.
S vírou v sebe a s úsměvem zvládneme časy současné i budoucí.
Ochránit svůj prostor, domov, vlast?