Odvážný

01.07.2022 16:21

od – váž – ný

od – odpoutání se od něčeho, někoho; odložení něčeho

váž – je od slova vázat se

Kdo je vážný, je k něčemu vázaný, poutaný.

Od-vážný znamená odvázaný, odpoutaný, tudíž volný, svobodný.

Pak máme slovo vážený.

Vážený je ten, kdo ctí vzory, schemata, pravidla, šablony dané společnosti.

Je jimi vázaný, dodržuje je, proto je vážený.

Ti, kteří jdou vlastní cestou, často proti zažitým zvyklostem jsou odvázaní. Říká se to častokrát o mladých lidech, kteří opustili rodičovský dohled na internátech a kolejích, lidově - jako by byli puštěni ze řetězu.

Též se říká – odvážnému štěstí přeje – to je tomu, kdo se odpoutá od daných společenských norem a jde svojí cestou za všech okolností. Ti „vážení“ mu častokrát závidí nejen výsledek jeho odvahy, ale odvahu samu.

 

Odkaz na video