Opatrný

01.07.2022 15:40

patrný = zřejmý

o-patrný – zavírá, ze zřejmého se stává skrytým

trn – skrývá se pod trny

patr – pater – partner – patjej – opa - opat →skrývají „něco“ pod rouškou O = uzavření

pa – trn →po směru trnu

paternita = otcovství, autorství

paternal v aj – otcovství

pattern v aj – vzor, vzorek, šablona, schéma, model

Čtení:

Zřejmé je uzavřeno pod trny strachu a obav.

Strach a obavy šíří ti, kteří ovládají a vychovávají podle daných šablon a schémat, pravidel, jež mají strach změnit nebo je naopak chtějí udržet.

Moje poznámka:

Opatrnost zabíjí, neb nás drží ve stálém opakování stejných zkušeností. Tím se člověk přestává rozvíjet i vyvíjet, stagnuje. Dělám-li dokola stejné věci, těžko mohu očekávat jiný výsledek.

 

Odkaz na video