Oscar Wild

13.10.2012 17:12

Sobectví neznamená, že někdo žije tak, jak chce žít,

sobectví znamená, že vyžaduje od druhých, aby žili tak,

jako chce on.