Otvírání čaker

15.04.2012 01:20

Je krásné jaro. Venku vše voní a louky, lesy i pole ožívají.

Nyní můžete nejlépe v Přírodě cítit silný příval nových energií, které dopadají na naši matičku Zem. Tyto energie otvírají nové čakry a působí i na probouzení celé planety. Nyní se aktivuje zejména šišinka a otvírá se čakra na týlu. Proto někteří citlivější lidé mohou cítit v posledních dnech tlak nebo bolest v týlu hlavy stejně tak jako pocit tepla nebo mravenčení. Otvírají se rovněž párové čakry, kdy energetický vír vpředu přijímá energii z Vesmíru a zadní energetický vír přijímá energii ze Země. Pokud máte čakry čisté, otevřené, toto proudění můžete velmi silně pociťovat.

Energie čakerČakry jsou propojeny energetickými kanály, proto proudící energii můžete cítit jako proudění tepla zejména kolem páteře. Ale nejenom kolem páteře, energetické dráhy vedou až do chodidel a dlaní. Tato čistá energie jimi proudí po celém těle. Vaše tělo prosvětluje a připravuje na nastávající změny. Jestli je na čakrách ještě nějaký blok, můžete v tomto místě cítit tlak až bolest. Energetické kanály spojují orgány a části našeho těla, tudíž bolest v místě, kde ji cítíme nemusí odpovídat postiženému místu, ale jen se po dráze přenesla jinam. Za blokem stojí chybný vzorec v myšlení, který ještě nemáte zpracovaný a jenž stále opakujete.  Zkuste zavést vědomí do bolestivého místa a uvolněte se. Myšlenky jenom pozorujte, aktivně je neovlivňujte. Až se zklidníte, vaše Já vám ukáže, kde chybujete a dostanete příležitost k nápravě. Jakmile se tak stane, blok se rozpustí a energie bude volně proudit.

Otevřete se přicházejícím energiím, přijímejte s láskou všechny události, které vás potkávají. Přichází, aby vás něčemu naučily, a je na vás, jak s touto každodenní příležitostí naložíte. Jsou to události všední. Pro někoho je to rutina každodenní práce, jinému naopak přichází do cesty nové příležitosti a nenadálé změny. Žijeme v úžasném období skokového posunu vědomí a je jen na každém z vás, jestli tuto příležitost využijete.

Chci tady připomenout, že jsme Slované. Patříme k jedné velké rodině slovanského národa, jehož dějiny byly záměrně před námi samotnými skrývány, měněny a důkazy systematicky ničeny. Jsme Slované a ti žili od věků v úzkém spojení s Přírodou. Rozuměli jí, využívali jejích darů, které s pokorou využívali a dobře s nimi hospodařili. Díky úzkému soužití s Přírodou a porozumění základním zákonům Vesmíru dokázali žít v harmonii a v jednotě sami se sebou, se Zemí i s celým Vesmírem.

 

Věděli, že ublíží-li druhému, ublíží sobě. Uzdraví-li sebe, pomohu uzdravit i druhé.

Chápali, cítili a věděli, že není JÁ, je jenom MY.

 

Proto vstaňte od svých počítačů a jděte ven, do parků, zahrad, luk a lesů … Vnímejte Přírodu a Matku Gaiu – Živu jako živou bytost. Vy jste její součástí a ona je součástí vaší. Ona je tělo, vy jste její buňka. Bez ní nepřežijete, bez ní nepochopíte. Přineste si z procházky kamínek, větvičku, šišku – cokoli, co vás osloví, co na vás zakřičí: „Vezmi si mě domů!“ Tento kousek Přírody ve vašem bytě bude zastupovat Přírodu celou, když nebudete moci ven. Získáte s ní stálé spojení. Učte se cítit lásku ke všemu, co vás obklopuje. Abyste mohli žít ve spokojenosti a lásce, nejdříve tyto pocity musíte cítit sami. Vy jste mocní a skrz změnu svého myšlení, chování a cítění můžete změnit své okolí. Budete-li důsledně pracovat na své změně, způsobíte vlnu změn. Jako když vhodíte do vody kámen. Je úžasné takovou vlnu způsobit a pozorovat. Nečekejte na pozitivní vlny od ostatních, začněte je vytvářet sami.

Je krásné jaro. Venku vše voní a louky, lesy i pole ožívají. Nyní je ten správný čas k procítění a pochopení Jednoty.