Pitomý-í

31.08.2021 13:33

 

Jak už jsem psala, posun hlásek byl v minulosti běžný. Ať už tím, že ne všechny národy byly schopny vyslovit hlásky ve slovech k nim přicházejících nebo i záměrnou záměnou.

 

V tomto slově došlo k posunu c t šč.

Tedy základ pic na pit a pišč.

Píca je praslovanský název krmě dnes používaný pro dobytek.

 

V ruštině se dochovalo slovo питание (pitánie) – výživa a пища (pišča) – jídlo.

 

Píc znamenalo v praslovanštině též sklad potravin, pro něhož se dodnes používá odvozené slovo spíž.

 

Čili pitomec je člověk, který se nechá krmit – čímkoli včetně informací.

 

Odvozené od píca – píta je puťa, puťa – volání na slepice, když se jim sypalo zrní: „Na puťa, puťa, na.“ Ale to už zná spíše generace, jež více pamatuje :)