Poselství duchovních bytostí o vodě.

15.03.2012 22:21

Odmlčela jsem se v předávání poselství, protože jsem si nebyla jistá výkladem toho, co jsem viděla. Dnes Vám již mohu vše předat.

 

Viděla jsem jenom rudožlutou řeku - jakoby lávu, tu za chvíli vystřídala šplouchající voda – oceán. V něm se jako množství cestiček objevila zelená linka a cestiček přibývalo, až vytvořily celou síť. Naposledy se objevily pevniny.

Nic víc.

láva, oceán, planeta Země

Ptala jsem, co to znamená.

Uviděla jsem rozestupující se oceán a na konci vytvořené cesty Pyramidu – atlantskou. Nejdříve stála temná, ale jak jsem se k ní přibližovala, začal z jejího vrcholu tryskat bílý energetický sloup a zároveň se nad ní vytvořil energetický vír, který se zvětšoval, až ji zahalil celou. Všechno zmizelo.

 

Před očima se mi objevil pás znaků, které byly v několika řádcích ubíhajících doleva. Hlavou mi proběhlo – Kronika Akaša. Tu se jeden znak vyčlenil a začal se zvětšovat. Uviděla jsem velikou a hodně starou kamennou zvířecí hlavu (snad lva) s otevřenou tlamou, z níž tryskala velkým proudem čistá voda. Vznášela jsem se přímo u té kamenné hlavy, přímo jsem cítila dech staletí a vlhkosti. V tom jsem se začala pomalu vzdalovat. Viděla jsem, že voda tryská do nádrže – kašny, také kamenné a staré. Voda v ní byla čistá, blankytně třpytivá. A jak jsem se tak pozvolna vzdalovala, došlo mi, že je to nějaké torzo stavby z pradávné doby. Okolo byla moderní dlažba, lavičky do kruhu, v pozadí rostliny a nad vším se klenula obrovská skleněná kopule. Naskočila mi asociace s karlovarským Zřídlem, ale to tryská v intervalech ze země, kdežto tady voda vytékala stále silným proudem z tlamy kamenného zvířete. Působilo to velmi vznešeným dojmem, až dojmem chrámu. Již jsem byla tak vysoko, že jsem se na vše dívala z pod kupole, když jsem si všimla, že někdo sedí na lavičce a dívá se na tryskající vodu. Uvědomila jsem si, že ten „někdo“ zahalený v tmavém plášti sahajícím až na zem jsem já. Ten zvláštní pocit dívat se na sebe mi bylo dovoleno procítit jen malou chvilku. Vyrušil mě ohromný pták, který se zvedl z reliéfu nad kašnou porostlém rostlinami. Byl celý z kamene částečně pokrytý mechem. Těžce mávajíc křídly se zvedl, prolétl kolem mne tak blízko, že jsem viděla jednotlivá pera na křídle, a začal se vzdalovat. Dívala jsem se za ním. Zmizela kašna, zmizela kopule, byl jen vzdalující se kamenný pták a já. Znovu se přede mnou objevila řeka znaků jako ubíhající pás. Pták směřoval přímo k nim. Vzdaloval se a zmenšoval, až se z něj stal obrázek a znak a zařadil se na prázdné místo. Já jsem se probrala.

Dlouho jsem přemýšlela nad významem těchto dvou poselství.

energie, Světlo, pyramida

První část o lávě a vodě znamená odplavení všeho starého a nepotřebného, jak se Matička Země - Gaia neboli Živa (staré slovanské jméno) očišťuje od balastu. Týká se to i nás lidí. Použila bych přirovnání „do skleničky se špinavou vodou čistou nenaliješ, nejdřív musíš tu špinavou vylít a sklenici vypláchnout“. Tak v současné době pod přílivem silných energií probíhá očista na všech úrovních. Každý ji vnímáme jinak. Je to vytlačování a vymývání „té špinavé vody“, aby se na její místo mohla dostat čistá, průzračná, zářící, živá voda. Ničeho se nemusíme bát. Vše, co se děje, se děje správně. Skrz pyramidy se aktivuje světelná mřížka Země a aktivita v posledních dnech stoupá. Příliv této silné energie pociťují mnozí. Pomáhá Zemi i nám v pročišťění. Lidské tělo tvoří 70% vody, proto je tak důležitá.

Voda je zdroj života a zároveň mocná síla k očištění.

 

Děkujte za vodu. Děkujte, že ji můžete pít, děkujte, že z vás smývá špínu, děkujte, že se v ní můžete koupat. Snažte se, ať je to voda zářivá a čistá.

 

Vaše těla jsou kašny, plňte je čistou vodou, pročistí se vaše myšlenky, pročistí se vaše jemnohmotná těla, aktivují se energetické dráhy a vy se budete moc napojit na Vyšší vědomí.

 

Vyšší vědomí je společné pro celou Zemi - planetu a její obyvatele. Můžeme se na něj napojit a číst v něm jako v obrazové knize. Čerpat z něj moudrost a vědění. Duchovní bytosti mi dále ukázaly, jak vzácná je voda. Je to dar. Je to krev Země. Pramen, který jsem viděla, byl chráněn skleněnou kupolí. 

 

Chraňte i vy vodu, chraňte prameny a zabraňte jejich ničení a znečištění.

 

Něco starého končí a něco nového začíná.

Přijetím nových informací změníte váš pohled na svět.

Nebojte se je přijímat, protože jedině vlastní změnou nastolíte harmonii v sobě i  vůči okolí

a můžete pomoci otevřít dveře vládě Světla na naší Zemi.

 

To je obsáhlé poselství duchovních bytostí Gaii – Živy (jak naši planetu jmenovali Slované).