Poselství duchovních bytostí Země - tajemství pyramid

27.02.2012 11:00

PyramidyDuchovní bytosti Země mi předaly další zprávu.

Tentokrát se týká pyramid.

 

Pyramidy jsou záhadou a tajemstvím. Přitahují nejen vědce a badatele všeho druhu, ale působí majestátně a tajuplně na nás všechny.

Pyramidy, zcela jednoduše až primitivně řečeno, mají schopnost zvyšovat vibrační frekvenci, a tím léčit a urychlovat duchovní vývoj.

 

Včera mi bytosti Země nechaly pocítit průběh očisty Matky Země.

Ocitla jsem se v modrém prostoru, v němž jako závoj na mě spadla a přikryla mě světle modrá pyramida. Vzápětí mi začalo brnět celé tělo, ale nejvíce nohy. Brnět, mrazit a prohřívat se. Potom mi nohy začaly úplně „hořet“. Střídalo se mrazení a horko. Nedokážu posoudit, jak dlouho to trvalo. Věděla jsem, že se moje tělo jako celek léčí, čistí a zbavuje posledních zátěží a stínů minulosti. Přes všechny fyzické pocity chladu a horka se ve mně rozléval pocit klidu a bezpečí.

Tuto zkušenost jsem si měla prožít na sobě, abych pochopila následující vizi.

Totéž, co se stalo mně, že jsem byla zahalena bleděmodrou pyramidou, se v současné době děje i planetě Zemi. Naše Matka se léčí. Viděla jsem ji opět na pozadí temně modrého prostoru, jak se na ni snesla stejná bleděmodrá pyramida. Země zůstala uvnitř. Duchovní bytosti jí pomáhají v léčení a v posunu na vyšší vibrační frekvence. Gaia se chvěje, žhne i mrazí. To vše je nutné k její očistě. Zbavuje se všeho, co jí brání v posunu.

Můžeme jí pomoci tím, že každý sám za sebe vstoupí do vizualizované modré pyramidy a nechá na sebe působit její mocné léčivé energie. Uzdravování celku začíná od uzdravování jedince. Úkolem dnešní doby je pracovat ve prospěch celku. Každý má volbu: buď se nyní posune s planetou na vyšší vibrační stupeň, nebo tuto možnost promarní.

 

Je na každém, do jakého zástupu se zařadí.

To je poselství.