Poselství všem

05.07.2014 18:41

Toto krásné poselství o současném dění a době pro Vás všechny přijala kamarádka a kolegyně Danča Cinerová. Jsem ráda, že jej mohu touto cestou zprostředkovat všem, kteří vnímají změny a mají zájem vědět, jaké velké a krásné časy nás čekají.

 

"Vy světelné lidské bytosti, věky smílané svými strachy, bolestí, bloky, bludy

a falešnými iluzemi. Probuďte se, je poslední čas. Nejdříve sami v sobě a pak

i se svými blízkými rozřešte své útrapy, bolesti a rozlište falešné iluze a destrukci
vašeho druhého já, které s sebou nedobrovolně táhnete od dob, kdy jste
postupně potlačily svou pravou čistou energii. Až budete znát sebe, pomozte
i svým blízkým učinit toto poznání. A po té jim dopřejte svobodné právo volby.
Milujte je i přesto, že se vaše cesty v mnohých případech rozejdou. Dopřejte
si svobodu a volnost. Dopřejte jim svobodu a volnost. Jen v té nejvyšší energii
pochopení pokory a lásky , obdarování a přijímání a tím i podstaty fungování
světlého Vesmíru, vás tento může přijmout. Odmění vás, když mu dáte důvěru
a necháte volně plynout tok nového poznání. Spojí vás, co spojenými máte být
v lásce, učiní vás znovu a navždy šťastnými a radostnými, nalezne a vrátí vaši
ztracenou fantazii a hravost i tvořivou energii a dostane se vám zpět vaše
bohatství. I vaše děti, které ve své podstatě nejsou vašimi tak, jak je máte
nyní v myslích uložené, začnou procitat a žít v radosti, volnosti a lásce. Vrátí
se společné čisté sdílení všech světlých bytostí, které nazýváte Jednotou a
rovnovážná vesmírno - zemská energie obdarování a přijímání opět poteče lehce
a přirozeně, tak jak ji máte ve svých srdcích uchovánu.

 

Jen pro vysvětlení poselství…..
Nyní probíhá čas rozchodů, krátkých či trvalých odloučení bytostí, které pochopily důležitost

tohoto období, a potřebují v odloučení či rozchodu najít samy sebe, aby se mohly zbavit
falešných iluzí, bolestí a strachů. Tento čas se pozvolna začíná prolínat s nastupujícím
časem uvědomění, pochopení a poznání sama sebe, časem klidu a rozjímání. Posledním
časem před velkou změnou bude čas setkání, kdy dojte k znovupotkání či novému setkání
probuzených, čistých bytostí světla,které jsou svými druhými polovinami se stejným
energetickým nábojem a spolu budou v tomto i příštích životech sdílet cestu všeobjímající
lásky, radosti a štěstí…."