Díl 01 - Poslední karta reptiliánů – Invaze plazů

27.07.2012 18:27

Poslední karta reptiliánů – Invaze plazů 

(volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)

 

Humanoidní a drakonopoidní reptiliáni přežívající v podzemních městech na Zemi prostřednictvím Světové Vlády usilovně připravují scénář „invaze z jiné planety“, v kterém démoničtí cizinci z jiné planety budou představovat roli „spasitelů“.

 

Aby nás měli mimozemšťané od čeho spasit, Světová Vláda tvrdě vede naši planetu do ekologické katastrofy.

 

Tento účel, jak je uvedeno, zahrnuje pomalý pohyb dolů vodních staveb a jaderných elektráren, speciálně rozmístěných na geologických zlomech tak, že jejich narušení ve spojení se silnými zemětřeseními zničí města a zamoří radiací ohromná území. (zde si nejsem jistá překladem, pokud by někdo uměl přeložit lépe,napište mi a text opravím, předem děkuji)

 

Kromě toho působení planety Nibiru na gravitační pole Země, které se může vyskytnout ke konci roku 2012 (nebo v letech 2013 – 2016) a následný vliv posunu magnetických pólů, stejně jako nejsilnější sluneční erupce, povedou k tání ledovců polárních čepiček a ke zvýšení hladiny oceánů nejméně o 70 metrů.

 

Kromě ekologické katastrofy se chystá ještě několik scénářů. Jedním z nich je příprava třetí světové války s cílem vpadnout do Ruska a dalších zemí SNS vojsky NATO. Okupační loutková vláda, která byla zvolena v Rusku po zrušení SSSR, k r. 2012 provedla prakticky plné odzbrojení a likvidaci ruské armády, zničila nebo dovedla k bankrotu strategické obranné podniky. Přitom MVD a FCB se zdají být strážemi okupačního režimu. Tyto speciální služby jsou ozbrojeny moderními zbraněmi, propouští čestné lidi a přijímají ty, u nichž je naprostý nedostatek jakýchkoli morálních hodnot. Děje se to proto, aby ke konci r. 2012 je mohly použít k blokádě všech měst, odkud nebudou nikoho pouštět. Všude odpojí elektřinu, vodu i plyn a lidé budou odsouzeni na smrt.

 

V současnosti probíhá programování lidí na podvědomé úrovni přes hollywoodské filmy a média pro setkání s cizími loděmi. Tento důvod spočívá v odtajnění některých relevantních materiálů o UFO některými zeměmi.

 

Pod vedením reptiliánů prostřednictvím Světové vlády byla ve starověku organizována všechna světová náboženství. Mnohé tzv. „posvátné“ knihy těchto náboženství hovoří o opětném příchodu nějakého „spasitele“. Toto ustanovení bylo jimi představeno s jedním jediným cílem - pod rouškou druhého příchodu realizovat meziplanetární „spasení“.

 

Když sblížení s planetou Nibiru povede k rozsáhlým katastrofám, města zůstanou bez elektřiny a svět zachvátí chaos.  Tehdy se zjeví kosmické lodě, které pod záminkou „spasení“ budou deportovat lidi, kteří v ně uvěří.

 

Zničení vodních, jaderných a dalších elektráren a také přenosové soustavy udělá z měst zóny vymření. Když zmizí elektřina a voda, přestanou fungovat obchody, doprava a čerpací stanice. V této chvíli mohou být zablokované všechny výjezdy z měst na příkaz Světové vlády. Začne hlad a rabování. Lidé nebudou mít vodu, nebudou schopni opustit města pěšky, začnou umírat již v prvních dvou týdnech.

 

Když zbývající lidskou populaci ve městech  zachvátí panika, děs, pocit bezútěšnosti a bezmoci a vědomí lidí bude vyčerpáno hladem, bude vše připraveno na milou pomoc zvenčí. V tomto okamžiku se zjeví cizinci nabízející lidem „spasení“.

 

Uděláno to bude následujícím obrazem …

Nad velkými městy světa se ukáží trojrozměrné holografické projekce Krista, Mohameda a dalších proroků, v závislosti na náboženství té dané oblasti.

 

Aby věřící lidé uvěřili ve zjevení svých „idolů“, budou přednastaveni   na odpovídající emocionální stav. Proto využijí bio-rezonanční frekvence, které uvedou lidi do stavu euforie.

 

Se zjevením holografické iluze proroků na nebi lidé mohou slyšet hlas ve své hlavě, zvoucí je následovat „spasitele“, jehož zobrazení  bude vytvořené prostorovou holografickou projekcí.

 

Tento hlas bude předán ne pomocí zvukových vln, ale telepaticky na rezonanční frekvenci mozku.

 

Už po mnoho desetiletí specialisté Světové vlády ovládají podobné psychotronické technologie, které jsou schopné způsobit „radiozvuk“ v hlavě člověka.

 

Používají systémy mikrovlnného záření – generátory, pomocí kterých mohou vysílat modulované paprsky směřující přímo do mozků lidí tak, že si pomyslí, že slyší hlas „Boha“ nebo kohokoliv, koho si představí vedoucí této radiostanice.

 

U stejného místa v prostoru, kde se objeví holografická projekce „Krista“, bude předán světový impulz, záření, které představuje sada paprsků viditelného spektra, infračervených i ultrafialových paprsků.

 

Ti, kdo budou sledovat epicentrum událostí a budou se dívat na holografické zobrazení na nebi, propadnou vlivu tohoto světového impulzu, který vyvolá u lidí hypnotický trans, prostřednictvím viditelného děje zapůsobí na vědomí světelná vlna záření. Ve stavu hypnotického transu lidé už nemohou kontrolovat svůj rozum a tělo.  Následováním externích příkazů předávaných pomocí světelného paprsku budou vzati na ohromné kosmické lodě. Tyto lodě se nachází nad  holografickou projekcí a mohou být neviditelnými pro oko člověka, které se nachází  v infračerveném spektru. Bude respektován  zákon o neporušení vůle jednotlivce, takže budou čekat na správný okamžik, když jsou lidé bez vlastní vůle. Zatímco se lidé  budou dívat   na holografickou vějičku, budou spadat pod vliv světelného paprsku a tedy pod jejich kontrolu. Pak vezmou tyto lidi na palubu jako kořist.

 

Takže žádné chození a dívání  se na tzv.  „Spasitele“ bude velmi rozumné, protože se málokomu podaří zachránit si svoje „já“ při tomto setkání.

 

V naší době je pro lidi čekající na příchod „Spasitele“ - to je toho, kdo je zbaví strádání, důležité si uvědomit, že je to představitel Temných Světů používající obraz Krista. Představitel, který se snaží vzít s sebou do Pekla všechny Duše věřící v něj.

 

Tento svět je vytvořen ne proto, aby někdo někoho spasil od nepříjemných událostí vnějšího světa, ale aby se zde na své pouti vzdělávaly slušným způsobem duše lidí, jak překonávat obtíže a utrpení, které vedou k vývoji a zlepšování naší duše.

 

Ti, kdo dobrovolně souhlasí s tím, že opustí Zemi, budou ztraceni a převezeni na novou planetu jako zdroj živé potravy pro reptiliány – lidojedy. Jejich paměť bude vymazána a poupravena tak, že nikdo z nich nebude vědět, že žil na Zemi.

 

Mimozemští okupanté, kteří se prezentují na Zemi již mnoho tisíc let, jsou určeni, aby realizovali své promyšlené plány, a proto všemi prostředky připravují urychlení ekologické katastrofy.

 

Až se planeta Nibiru stane jasně viditelná na celé severní polokouli, Světová vláda pod vedením reptiliánů připravuje neuvěřitelný chaos na planetě, který povede ke zničení všech zemí i měst.

 

Proto máme všichni velmi málo času a je třeba se připravit na autonomní vesnický život v ekologicky čistých a bezpečných místech, dokud masový chaos nezachvátí kontinenty v plné míře, když nebudou pracovat telefony, internet, rádio ani televize a spojení mezi lidmi bude přetrženo.