Pozitivní Desatero

20.07.2012 18:01

Pozitivní DESATERO

 

Není nic lepší nebo horší, než něco jiného.

Milost náleží všem bez rozdílu.

Každý si zaslouží být milován takový, jaký je.

Sami si tvoříme svůj osud a budoucnost.

Myšlenky tvoří skutečnost, kterou prožíváme.

Co člověk dává Vesmíru, to se mu vrací.

Na světě není nic, co by nemohlo být milováno.

Ve Vesmíru není nic, co by nemělo nárok na vrcholné štěstí.

Záleží na tom, jací
jsme my, NE na tom, jací jsou ostatní.

Záleží na tom, co
děláme my, NE na tom, co dělají ostatní.